ATT-tavoitteet

Viimeksi päivitetty 2.3.2023

Edistetään tieteen ja tutkimuksen avoimuutta siten, että tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kilpailukyky, laatu ja tuki tutkimustulosten kaupallistamiseen lisääntyvät. Avointen toimintatapojen vahvistamista jatketaan niin, että kaikki suomalaiset tutkimusorganisaatiot pystyvät avaamaan omia tutkimuksen tuloksiaan laajasti yhteiskunnan käyttöön.

Mittarit:

  • Vuosittain toistettavassa organisaatioiden arvioinnissa on 10 % korkeakouluista vuonna 2017 avoimen tieteen kulttuurin korkeimmalla tasolla (avoimuudesta on tullut strateginen vahvuus), 25% vuonna 2018 ja 50% vuonna 2020.
  • Avoimesti saatavilla olevien tieteellisten julkaisujen osuus on EU:n tekemässä arvioinnissa 65% vuonna 2017, 75% vuonna 2018 ja 90% vuonna 2020.
  • Tutkijakoulutusohjelmista on 90%:ssa vuonna 2018 mukana avoimen tieteen koulutusosio ja 100%:ssa vuonna 2020.
  • Uusista data-aineistoista on lisensoitu 25% vuonna 2017 ja 30% vuonna 2018. Uusista aineistoista on 50% lisensoitu vuonna 2020 ja niiden metatiedot löytyvät kansallisista metatietokatalogeista.