Keskeiset linjaukset

Viimeksi päivitetty 23.12.2019

ATT-hankkeen tavoitteet ja toiminta on kuvattu Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014-2017 -dokumentissa. Tarkempia tavoitteita ja muita linjauksia luotiin hankkeen aikana. Tälle sivulle on koottu lyhyet kuvaukset ja linkit tärkeimpiin linjauksiin ja periaatedokumentteihin.