Arkkitehtuuriperiaatteet

Viimeksi päivitetty 2.3.2023
  • Arkkitehtuuri mahdollistaa tutkimusten tulosten  avoimuuden ja jatkokäytön primäärilähteestään
  • Arkkitehtuuri huomioi tutkimuksen ja sen tuottaman tiedon koko elinkaaren ja sen hallinnan niin, että tieteen ja tutkimuksen tulokset ovat pysyvästi ja luotettavasti käytettävissä
  • Arkkitehtuuri luo palveluita, jotka nopeuttavat ja helpottavat tutkimustyötä ja vahvistavat tutkimuksen perusolemusta (itsensäkorjaavuus, toistettavuus)
  • Viitearkkitehtuuri luo määritykset, joiden avulla voidaan tunnistaa yksikäsitteiset avoimen tieteen ja tutkimuksen toteutumisen ehdot
  • Viitearkkitehtuuri tukee eri tieteenalojen ja toimintojen tarpeisiin muokattavaa kerroksellista, modulaarista ja kustannustehokasta ratkaisumallia, jossa hyödynnetään olemassa olevia komponentteja.