Koordinaatio

Viimeksi päivitetty 22.11.2021

Avoin tiede ja tutkimus suomalaisessa tutkimusyhteisössä vaatii koordinaatiota. Koordinoinnista vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Koordinaation tavoitteena on edistää tutkimusyhteisön sisällä keskustelua avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteista ja keinoista, lisätä yhteistyötä sekä tietoisuutta avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuuksista, haasteista ja niiden ratkaisuista.

Koordinaatio perustuu vahvasti koko tutkimusyhteisön yhteistyölle. Mukana koordinaatiossa ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat, kirjastot sekä arkistot. Koordinaation ytimessä ovat seuraavat periaatteet:

  • Koordinaatio on itsessään avointa
  • Koordinaatiossa rakenne on mahdollisimman kevyt ja oleellisia ovat olemassa olevat verkostot ja hankkeet
  • Koordinaatiossa keskitytään tutkimusyhteisön yhteisesti nostamiin, keskeisiin avoimen tieteen ja tutkimuksen kysymyksiin

Koordinaatiomalli perustuu työryhmien, asiantuntijaryhmien ja ohjausryhmän yhteistyöhön.

Koordinaation rakenne muotoutuu yhteistyössä. Koko tutkimuskentän yhteistyötä rakennetaan nyt uudella tavalla, joten jokaisella on mahdollisuus olla mukana tekemässä siitä toimivaa!

Koordinaation keskiössä on Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä, joka koostuu suomalaisen tutkimusyhteisön organisaatioiden nimeämistä jäsenistä. Strategiaryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Strategiaryhmän tavoitteena on linjata kansallisesti avoimen tieteen suunnasta.

Ohjausryhmä toimii yhteistyössä neljän asiantuntijaryhmän kanssa. Jokainen asiantuntijaryhmä keskittyy yhteen neljästä avoimen tieteen osa-alueesta:

  • toimintakulttuurin avoimuus
  • tutkimusjulkaisujen avoimuus
  • aineistojen avoimuus
  • oppimisen avoimuus

Asiantuntijaryhmät tapaavat Avoimen tieteen syys- ja kevätpäivillä sekä kaksi kertaa järjestettävillä työpajapäivillä maalis- ja lokakuussa. Näissä tapaamisissa päätetään yhteisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen keskeisimmistä koordinaatio- ja yhteistyötarpeista. Asiantuntijaryhmät määrittelevät syys- ja kevätpäivillä kärkiteemat ja pohtivat työryhmien jatkoa ja uusien perustamista. Asiantuntijaryhmien asettamat työryhmät toimivat määräaikaisina ja tietyn määritellyn tehtävän edistämiseksi. Asiantuntijaryhmissä toimii avoin kutsumenettely eli jäsenyys perustuu jokaisen omaan asiantuntijuuteen ilman erityistä organisaation edustusta.


Lisätietoja koordinaatiosta saat kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoelta: henriikka.mustajoki(@)tsv.fi