Seurantaan vastattiin jälleen aktiivisesti

17.6.2024
Kaksi käsiparia tekee muistiinpanoja visualisointeihin; kuvan päällä on teksti AVOTT-seuranta..

Seuranta kiinnosti suomalaisia yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja tutkimusorganisaatioita. Vastausprosentti on tässä vaiheessa 95 %, eli lähes täydellinen. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!

Vastausaika avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT-)seurannan kyselyyn päättyi 14.6.2024. Kyselyyn on vastannut yhteensä 46 organisaatiota, joista yliopistoja oli 13, ammattikorkeakouluja 22 ja tutkimuslaitoksia 11. 

Yliopistoista seurantaan vastasi 93 % (100 % vuonna 2022), mannersuomalaisista ammattikorkeakouluista 96 % (100 % vuonna 2022) ja tutkimuslaitoksista 92 % (83 % vuonna 2022). Kokonaisvastausprosentti oli 96 %. Aivan lopulliset vastausprosentit ovat selvillä heinäkuun alussa, kun viimeinen myönnetty lisäaika on umpeutunut.

AVOTT-seurantaan kuuluvat kyselyn lisäksi määrälliset indikaattorit, joiden avulla selvitetään julkaisujen ja oppimisen avoimuutta. Näitä tietoja ei kysytty vastaajilta vaan ne selvitetään organisaatioiden puolesta. Seurannan tulokset julkaistaan tutkimustietovarannossa syksyllä 2024.

AVOTT-seurannan yhteydessä kerättiin tietoa myös avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten arviointia varten. Nämä tiedot julkaistaan tutkimustietovarannossa omana kokonaisuutenaan loppuvuonna 2024 aikana.

Lue lisää seurannasta

28.6.2024: Vastausprosentit päivitetty useimpien lisäaikaa saaneiden tutkimusorganisaatioiden vastattua.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös