Hög svarsprocent i uppföljningen 2024

28.6.2024
Två par händer gör anteckningar på papper med grafer; texten "uppföljning" ligger ovanpå bilden.

Uppföljningen intresserade finländska universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut också i år. Svarsprocenten i detta skede är 95%, alltså nästan perfekt. Vi tackar alla som har svarat på enkäten!

Tidsfristen för att svara på uppföljningsenkäten om öppen vetenskap och forskning gick ut 14.6.2024. Sammanlagt 39 organisationer, varav 11 universitet, 18 yrkeshögskolor och 10 forskningsinstitut, svarade på enkäten under denna period. Några forskningsorganisationer har begärt och beviljats förlängning. 

Om man bortser från organisationerna med förläning besvarades enkäten av 92% av universiteten (93 % år 2022), 100% av yrkeshögskolorna i  (91 % år 2022) och 91% av forskningsinstituten (75 % år 2022). Den totala svarsprocenten var 95 %. De slutliga svarsprocenterna kommer att vara klara i början av juli, efter att den sista förlängningsperioden som beviljats har löpt ut.

Förutom enkäten innehåller uppföljningen även kvantitativa indikatorer för att mäta öppenhet inom publikationer och utbildning. Denna information har inte begärts av respondenterna, utan samlas in åt organisationerna. Resultatet av uppföljningen kommer att publiceras i datalagret för forskningsinformation hösten 2024.

I samband med uppföljningen insamlades också uppgifter för att uppskatta totalkostnaderna för publicering med öppen tillgång. Dessa resultat publiceras som en separat helhet i datalagret för forskningsinformation i slutet av 2024.

Läs mera om uppföljningen

19.6.2024: Den totala svarsprocenten och det totala antalet svarande organisationer har justerats för duplikat.

Du kan också vara intresserad av