Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021

23.8.2021
Kyniä purkissa

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän 5.5.2021 hyväksymät suositukset on esitelty avoimen tieteen ohjausryhmälle 23.8.2021.

Suositukset tukevat Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjausta ja esittelevät hyviä käytäntöjä, joilla linjauksen päämääriä ja tavoitteita voi käytännössä toteuttaa. Suositukset ovat olleet avoimesti kommentoitavana keväällä 2021 ja niiden lopullinen muoto on hyväksytty oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kevätkokouksessa.

Suositukset julkaistaan koottuna yhteisjulkaisuna Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa loppuvuodesta 2021. Jo tätä ennen suositusten keskeinen sisältö on käytettävissä oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän sivuilla.

Tarkemmat suositukset

Avointen oppimateriaalien laatukriteeristö

Avointen oppimateriaalien laatukriteeristö on laadittu avuksi avointen oppimateriaalien tekijöille, näiden taustaorganisaatioille sekä avoimia oppimateriaaleja arvioiville käyttäjille. Myöhemmin kriteeristöä täydennetään muuhun avoimeen oppimiseen liittyvillä laatukriteereillä.

Kriteeristössä esitellään avoimille oppimateriaaleille viisi laatukriteeriä ja näille tarkempia osatekijöitä. Laaduntekijät on jaoteltu lisäksi kolmeen tasoluokkaan, jotka koskevat perustason, kehittyneemmän tason ja edistyneen tason oppimateriaaleja.

Opas avointen oppimateriaalien saavutettavuudesta

Oppaan tarkoituksena on auttaa avoimiin oppimateriaaleihin liittyvissä saavutettavuuskysymyksissä. Myöhemmin opasta täydennetään avoimia oppimisympäristöjä käsittelevällä osuudella.

Oppaan keskiöön on nostettu avoimien oppimateriaalien käyttäjät ja saavutettavuuden heille tarjoamat hyödyt. Opas neuvoo myös, miten avoimien oppimateriaalien tekijät voivat huomioida saavutettavuuden ja miten organisaatiot voivat huolehtia omista saavutettavuusvastuistaan ja muuten tukea tekijöitä saavutettavuuskysymyksissä.

Suositus oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta meritoitumiseen

Suosituksessa esitellään hyviä käytäntöjä, joiden avulla oppimisen avoimuuden ansioita voi ottaa huomioon erilaisissa arviointitilanteissa. Suositus pyrkii myös näyttämään, miten monenlaisia oppimisen avoimuuden meriitit voivat olla.

Suosituksessa jaotellaan oppimisen avoimuuden meriitit kolmelle osaamistasolle, mikä voi helpottaa esimerkiksi meriittien arvioimista urapolun eri vaiheissa. Lisäksi suosituksessa esitellään malli, jota organisaatiot voivat hyödyntää ohjeistaessaan arviointitilanteissa oppimisen avoimuuden meriittien kirjaamista.

Avoimen oppimisen osaamisvaatimukset

Avoimen oppimisen osaamisvaatimukset tukevat avoimessa oppimisessa tarvittavien valmiuksien hankkimista ja niihin tarvittavien koulutusten suunnittelemista. Osaamisvaatimuksissa määritellään tietoja ja taitoja, jotka liittyvät keskeisesti avoimen oppimisen osaamiseen.

Vaatimuksissa määritellyt tiedot ja taidot on jaettu kolmeen eri tasoon. Perustiedot ja -taidot auttavat erityisesti avointen oppimateriaalien hyödyntämisessä. Hieman syventävämmät tiedot ja taidot liittyvät vuorostaan avointen oppimateriaalien laatimiseen. Pisimmälle edistyneet valmiudet koskevat yleisempää avoimen oppimisen vaikuttamista.

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös