Ohjausryhmässä toimintojen yhteensopivuutta ja linjauksia

13.6.2022
Oikealla kompassi kädessä, vasemmalla teksti AVOTT-ohjausryhmän kokous 31.5.2022.

Kokouksessa hyväksyttiin avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaus ja pohdittiin avoimuuden edistämisen perusedellytyksiä.

Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaus hyväksyttiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä kokoontui 31.5. Päätösasiana kokouksessa oli avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksen hyväksyminen. Ohjausryhmä kiittää työryhmää hyvin valmistellusta osalinjauksesta. Tämä osalinjaus täydentää Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän linjauskokonaisuutta, johon on jo hyväksytty osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta 2020. Ohjausryhmälle esiteltiin myös Suositus avointen oppimateriaalien työkaluista ja käytännöistä. Suositus tukee osalinjausta ja on valmisteltu sen kanssa yhteistyössä. 

Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus

Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus oli avoimella kommentointikierroksella 12.4.–24.5.2022  Kommentteja esitteli tuoreeltaan työryhmän puheenjohtaja Leo Lahti (TY).

23 tutkimusorganisaatiota ja 11 muuta tutkimusyhteisön organisaatiota kommentoi osalinjauksen luonnosta. Ohjausryhmä keskusteli kommenteissa esitetyistä huolista, jotka koskivat esimerkiksi linjausten suhdetta tutkijan vapauteen ja tutkimusyhteisön yhteisöllistä roolia linjausten valmistelussa. 

Sisällön kannalta keskeinen kysymys on koko linjausprosessin ajan ollut infrastruktuurien määritelmä ja asema linjauksessa. Työryhmä tarkentaa infrastruktuurien osalta tekstiä kohdentaen linjauksen erityisesti tutkimuksen avoimuutta tukeviin infrastruktuureihin.

Ohjausryhmä käsittelee tutkimusmenetelmien osalinjausta seuraavan kerran elokuussa. Silloin keskustellaan myös mahdollisesta tarpeesta avata linjaus toiselle kommentointikierrokselle, mikäli työryhmä pitää sitä tarpeellisena. Ohjausryhmä kiitti työryhmää hyvin edenneestä työstä.

Keskustelua avoimuuden yhteisten käytäntöjen edistämisestä

Ohjausryhmässä käytiin myös vilkasta keskustelua sekä arkkitehtuurityön työraportista että tutkimusaineistojen siirtoa koskevien käytäntöjen yhtenäistämisestä kansallisella tasolla.

Arkkitehtuurityöryhmän väliraportin esitteli työryhmän puheenjohtaja Jukka Heikkilä (Professoriliitto). Työryhmän työskentely on hieman laajentunut, mutta ohjausryhmä piti hyvänä valittuja reunaehtoja, joissa tarkastellaan työskentelytapaa, periaatteita ja hallintamalleja, joilla arkkitehtuurityötä ohjataan ja ylläpidetään, sekä keskeisten kyvykkyyksien tunnistamista arkkitehtuurin toimeenpanemiseksi.

Ohjausryhmä myös keskusteli tarpeesta yhtenäistää kansallisella tasolla tutkimusaineistojen siirtoa koskevia käytäntöjä. Ongelmaa ja ratkaisun tarpeellisuutta esitteli Juuso Marttila (JYU). Ohjausryhmä totesi kysymyksen tärkeäksi. Koska asiaan liittyy vahvasti esimerkiksi työsuhdekysymyksiä, ohjausryhmä ehdotti keskustelun laajentamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kaikki osapuolet saadaan saman pöydän ääreen. Unifin tutkimusvararehtorien kokous käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan, ja AVOTT-ohjausryhmä jatkaa sen käsittelyä elokuun kokouksessa. 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös