Ohjausryhmässä linjausten valmistelu

10.2.2022
Kompassi sekä vihreällä pohjalla teksti AVOTT-ohjausryhmän kokous 31.1.2022

Ohjausryhmässä käsiteltiin 31.1. linjauksia ja arkkitehtuuria. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä kokoontui 31.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Asialistalla oli erityisesti linjausasioita sekä keskustelua arkkitehtuurityöstä ja FAIR-periaatteiden edistämiseksi laaditusta suosituksesta. Kokouksen muistio on luettavissa verkossa. 

Linjaustyö keväällä 2022

Kevät 2022 on avoimen tieteen ja tutkimuksen linjausten kannalta tiivis. Kaikki neljä asiantuntijaryhmää tekevät aktiivista linjaustyötä. 

Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus oli kommentoinnilla loppuvuodesta 2021, ja nyt Ohjausryhmä käsitteli linjauksen kommentteja. Voit tutustua kommentteihin täällä. Ohjausryhmä keskusteli erityisesti avoimuuden toteutumisen resursseista sekä aikataulusta näiden suhteen. Toisena keskeisenä keskustelunaiheena oli huolehtia kaikkien AVOTT-koordinaatiossa tehtyjen linjausten yhteentoimivuudesta. Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus valmistuu keväällä 2022.

Avoimella kommentoinnilla on nyt kaksi osalinjausta: Luonnokset kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden sekä avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksesta. Kokooma- ja yksittäisteostan avoimuuden osalinjausluonnokseen Ohjausryhmä esitti tarkistusta tavoiteaikatauluihin, joita pidennettiin kokoomateosten osalta. Oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjausluonnokseen ei ohjausryhmä esittänyt mitään muutoksia.

Aineistojen avoimuuden linjauskokonaisuuteen on valmisteilla menetelmien avoimuuden osalinjaus. Sitä ohjausryhmä käsitteli ensimmäistä kertaa. Ohjausryhmä keskusteli linjauksen terminologiasta sekä infrastruktuurien roolista osana linjausta. Linjaustyöryhmä keskustelee infrastruktuurien roolista Avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurityöryhmän kanssa. Tavoitteena on avata menetelmien avoimuuden osalinjaus kommentoinnille keväällä 2022.  

Arkkitehtuuria ja FAIR-periaatteita

Ohjausryhmä asetti 2021 arkkitehtuurityöryhmän vuosille 2022–2024. Työryhmän tehtävänä on laatia tavoitearkkitehtuuri avoimen tieteen ja tutkimuksen toteutumiselle. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä CSC:n kanssa OKM:n myöntämän tuen turvin. Ohjausryhmä keskusteli arkkitehtuurin aikajanasta ja ehdotti sen ulottamista vuoteen 2030. Samalla täsmennettiin, että arkkitehtuuria tehdään erityisesti tutkimusorganisaatioiden näkökulmasta.

Ohjausryhmälle tuotiin myös tiedoksi Jessica Parland-von Essenin (CSC) vetämän FAIR-periaatteiden soveltaminen -työryhmän laatimia Ohjeita tutkimusdatan yhteentoimivuuden edistämiseen. Ohjeet käsittelevät FAIR-periaatteiden I:tä, eli yhteentoimivuutta (interoperability), ja ohjeistusta on laadittu tutkijalle, datanhallinnan asiantuntijalle ja palveluiden tuottajalle.

Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 30.3.2022.

Teksti: Henriikka Mustajoki (AVOTT-sihteeristö)
Kuva: Jametlene Reskp/Unsplash (muokattu)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös