Ohjausryhmän asialistalla avoin julkaiseminen ja sen edellytykset

13.9.2022
Kuvituskuva, jossa teksti AVOTT-ohjausryhmän kokous 29.8.2022.

Kokouksessa pohdittiin lehtien ja kirjojen avointa julkaisemista, ja käsittelyssä oli myös muun muassa seurannan alustavat tulokset ja tekijänoikeuslain muutokset.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä kokoontui kesätauon jälkeen 29.8.2022 keskustelemaan keskeisistä dokumenteista sekä tekijänoikeuslain muutoksista ja niiden vaikutuksista. Kokouksen muistio on nyt luettavissa.

Avoimen julkaisemisen edellytykset herättivät keskustelua

Kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjausta työstänyt työryhmä toi kokoukseen avoimen kommentointikierroksen ja ohjausryhmän kommenttien perusteella muokatun version. Muutoksia esitteli työryhmän puheenjohtaja Pekka Olsbo (JYU).

Linjaustyöryhmää kiitettiin hyvästä työstä ja kehittyneestä linjauksesta. Keskustelua herätti erityisesti aikataulu, ja ohjausryhmässä todettiin, että organisaatioissa on kyvykkyyttä nopeampaan avoimeen julkaisemiseen siirtymiseen. Työryhmä tiukentaa aikataulua hieman, ja pohtii myös Diamond open access -mallin esiin tuomista ja yliopistoja julkaisijoina.

Ohjausryhmä käsittelee linjausta uudelleen lokakuun 2022 kokouksessa, jolloin pohditaan myös Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjausta.

Keskustelu julkaisemisesta jatkui kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen edellytysten parissa. Puolentoista vuoden työn jälkeen ohjausryhmän asettama työryhmä on laatinut loppuraportin, jossa esitellään ehdotuksia uusiksi täydentäviksi rahoitusmalleiksi kausijulkaisuille välittömän avoimuuden mahdollistamiseksi. Loppuraportin esitteli työryhmän puheenjohtaja Ossi Naukkarinen (Aalto-yliopisto), ja se julkaistaan avointiede.fi -sivustolla lähiviikkoina.

Koordinaation kuulumiset

Maria Rehbinder esitteli ohjausryhmän pyynnöstä tekijänoikeuslain muutoksia avoimen tieteen kannalta. Keskustelussa todettiin, että rinnakkaistallennus, digitaalinen opetus ja digitaalinen tutkimus eivät ole esillä tässä versiossa, mutta näihin on tarkoitus palata ja tätä edistetään mm. Unifissa ja Suomen Akatemiassa.

Vuoden 2022 seurannan kyselyn vastausaika päättyi 30.6.2022, ja ohjausryhmä sai pohdittavakseen alustavia tuloksia Marita Karin (TSV) esitteleminä. Seurannan tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi-portaalissa. Tarkasta julkaisuajankohdasta päätetään ohjausryhmän lokakuun kokouksessa, jolloin myös vahvistetaan lopullinen pisteytysmalli.

Ohjausryhmässä kuultiin myös avoimen tieteen ja tutkimuksen riskityöstä, johon asiantuntijaryhmät osallistuivat keväällä 2022. Keskeisimpiä riskejä tunnistettiin kahdeksassa kategoriassa kaikista neljästä asiantuntijaryhmästä. Riskianalyysi on jatkuvasti päivittyvä dokumentti, jota esitteli Ilmari Jauhiainen (TSV)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös