Avoimen tieteen palkinnonsaajat 2021

24.11.2021
Värikkäitä ilmapalloja

Avoimen tieteen syyspäivillä 24.11.2021 jaettiin kaksi kansallista Avoimen tieteen palkintoa sekä Avoimuuden edistäjät -palkinto.

Kansallinen avoimen tieteen palkinto jaettiin professori Niina Käyhkölle ja apulaisprofessori Leo Lahdelle, molemmat Turun yliopistosta. Heidät palkitaan kotimaisesta ja kansainvälisestä työstä avoimen tieteen ja tiedon edistäjinä. Avoimen tieteen edistäjät -palkinto jaettiin Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen tutkijoiden muodostamalle Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikölle avoimen tieteen strategisesta edistämisestä tutkimustyössä.

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön edustajat Usva Friman ja Frans Mäyrä sekä Niina Käyhkö ja Leo Lahti.
Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön edustajat Usva Friman ja Frans Mäyrä sekä Niina Käyhkö ja Leo Lahti.

Digitaalisen paikkatietotutkimuksen professori Niina Käyhkö johtaa Maailmanpankin rahoittamaa Resilience Academy -hanketta, jossa tehdään yhteistyötä neljän tansanialaisen yliopiston kanssa tiedon, työkalujen ja digikyvykkyyden tarjoamiseksi afrikkalaisille nuorille, kaupunkien resilienssin eli sietokyvyn lisäämiseksi ja urbaanin kehittämisen tukemiseksi. Resilience Academy -hankkeen myötä Niina Käyhkö on myös mukana kehittämässä Geonode-datapalvelua, joka tähtää parantamaan paikkatiedon avointa jakamista ja yhteisöllisyyden rakentamista.

Data-analytiikan apulaisprofessori Leo Lahti on aktiivinen avoimen tieteen verkostoissa paikallisesti esimerkiksi Turun yliopiston OpenUTU-työryhmässä, kansallisesti Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiossa ja Open Knowledge Finlandissa sekä kansainvälisesti, esimerkiksi rOpenGov-kehittäjäverkoston perustajajäsenenä. Leo Lahti on ollut myös mukana tukemassa avoimen tieteen kehitystä datatieteen, bioinformatiikan ja laskennallisten ihmistieteiden alalla. Erityisesti vuonna 2020 hän on ollut aktiivinen THL:n lähdekoodin (epidemialaskelmat) aseman selvittämisessä julkisuuslaissa.

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö on julkaissut oman avoimen tieteen strategiansa, jonka avulla avoimen tieteen periaatteita ja käytäntöjä jaetaan tutkijoille, tutkimusalan erityispiirteet huomioiden. Huippuyksikkö on asettanut strategiassa itselleen kunnianhimoisia avoimen tieteen tavoitteita, joiden edistymistä yksikkö seuraa. Seurannan tulokset julkaistaan avoimesti, ja strategiaa päivitetään säännöllisesti.

Kuvat: Adi Goldstein/Unsplash, Valtteri Rajamäki
 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös