Tre pristagare i öppen vetenskap 2021

24.11.2021
Färgglada ballonger

Under höstdagarna i öppen vetenskap 24.11.2021 delades två nationella pris för öppen vetenskap och ett öppenhetens förkämpar-pris ut.

Det nationella priset för öppen vetenskap tilldelades professor Niina Käyhkö och biträdande professor Leo Lahti, båda vid Åbo universitet. De får priset för främjande av öppen vetenskap och kunskap både i Finland och internationellt. Öppenhetens förkämpar-priset tilldelades Spetsforskningsenheten för spelkulturer (Tammerfors, Åbo och Jyväskylä universitet) för strategiskt främjande av öppen vetenskap i forskningsverksamhet.

Professor Niina Käyhkö leder projektet Resilience Academy som finansieras av Världsbanken. Projektet samarbetar med fyra universitet i Tanzania för att tillhandahålla information, verktyg och digitala färdigheter till afrikanska ungdomar, öka städers kristålighet och stödja stadsutveckling. Genom Resilience Academy-projektet deltar Niina Käyhkö också datatjänsten GeoNode, som strävar efter att förbättra öppen delning av geodata samt byggande av gemenskap.

Biträdande professor Leo Lahti är verksam i nätverk gällande öppen vetenskap såväl lokalt, (t.ex. i Åbo universitets OpenUTU-arbetsgrupp), nationellt (t.ex. Samordningen av öppen vetenskap och forskning samt Open Knowledge Finland) som internationellt, t.ex. som en av grundarna av rOpenGov. Leo Lahti har också bidragit till utvecklingen av öppen vetenskap inom datavetenskap, bioinformatik och digitala humanvetenskaper. Särskilt under 2020 har han varit aktiv i arbetet med att klargöra hur Institutets för hälsa och välfärd källkod relaterar till offentlighetslagen.

Spetsforskningsenheten för spelkulturer har publicerat en egen strategi för öppen vetenskap och delar med hjälp av den öppna vetenskapens principer och metoder med forskare. I strategin har spetsforskningsenheten satt upp ambitiösa mål för sig själv gällande öppen vetenskap, och man följer upp utvecklingen. Resultaten av uppföljningen publiceras öppet, och strategin uppdateras regelbundet.

Du kan också vara intresserad av