Mitä uutta EOSC:sta?

14.8.2020
Pilvi ja avointa taivasta

Euroopan virtuaalisen tutkimusympäristön (European Open Science Cloud EOSC) tulevaisuus on muotoutumassa tänä vuonna.

EOSC:n tavoitteena on kehittyä luotettavaksi virtuaaliympäristöksi 1,7 miljoonalle eurooppalaiselle tutkijalle ja 70 miljoonalle luonnontieteiden, teknologian, humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden ammattilaiselle, jotka varastoivat, hallinnoivat ja analysoivat tutkimusaineistoja sekä käyttävät niitä uudelleen tutkimus-, innovaatio- ja koulutustarkoituksiin sekä tukemaan EU:n tiedettä sen maailmanlaajuisessa johtavassa roolissa. EOSC:n visiona on antaa Euroopalle maailmanlaajuinen johtoasema tieteellisissä datainfrastruktuureissa ja varmistaa, että eurooppalaiset tiedemiehet saavat täyden hyödyn datavetoisesta tieteestä.

EOSC Nordic -hanke kysyi pohjoismaisilta tutkimusorganisaatioilta, voisivatko ne hyötyä EOSC:n toteutuksesta. Suurin osa vastasi myöntävästi. Vielä useammat organisaatiot pitivät hyödyllisenä osallistua EOSC:n kehittämiseen. Sidosryhmien osallistuminen EOSC:n kehittämiseen on avainasemassa sen onnistumisessa.

EOSC:lla on tällä hetkellä kaksi sidosryhmille järjestettyä julkista kuulemista:

 1. Landscape-työryhmä kutsuu sidosryhmiä kommentoimaan ehdotusta jatkuvasti seurattavista indikaattoreista (englanniksi), joilla jäsenvaltioiden edistymistä kohti EOSC-valmiutta tutkitaan. Raportin on laatinut InfraEOSC-05-2018-2019 Landscape -työryhmä, jonka jäsenet ovat alueellisten hankkeiden edustajia. Vastauksia pyydetään englanninkielisellä verkkolomakkeella 4.9.2020 mennessä. 
 2. EOSC:n sihteeristö on avannut EOSC:n strategisen tutkimus- ja innovointiohjelman (SRIA) julkiselle kommentoinnille (englanniksi). SRIA tarjoaa yleiset suuntaviivat EOSC:n työohjelman kehittämiseksi EU:n Horisontti 2020 -viitekehyksessä. Ohjelmaa voi kommentoida 31.8.2020 asti.

Avointen kommentointien lisäksi EOSC:n uutta hallintorakennetta kehitetään ja se otetaan käyttöön 2021.

Ehdotettu EOSC:n hallintorakenne vuoden 2020 jälkeen sisältää seuraavat osatekijät:

 1.  Partnership board -ryhmä, erillään EOSC Associationista
  • Euroopan komissio ja EOSC Association perustavat kumppanuusneuvoston
 2. Ohjausryhmä (Steering board, erillään EOSC Associationista)
  • Jäseninä EU:n jäsenvaltiot ja yhteistyökumppaneina toimivat valtiot
  • Nimittää edustajia Partnership board -ryhmään
 3. EOSC Associationin rakenne:
  • Yleiskokous, jossa edustettuina yhteenliittymän kaikki jäsenet
  • Hallitus, jossa edustettuna valitut jäsenet, mukaan lukien puheenjohtaja
  • Pääsihteeri ja sihteeristö

EOSC Association perustettiin heinäkuussa 2020.  EOSC Association on Belgiaan rekisteröity kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö. Sen jäseniksi toivotaan tutkimus- ja rahoitusorganisaatioita sekä palveluntarjoajia. Jäsenryhmiä ovat täysivaltainen jäsen ja tarkkailija.

EOSC Associationin ydintehtävät rahoitetaan jäsenmaksuilla. Ensimmäinen arvio vuosibudjetiksi on 2 miljoonaa euroa vuodessa. Nykyisten infrastruktuurien yhdistämiseen arvioidaan tarvittavan EU:n osalta 75 miljoonaa euroa vuosina 2021-2027.

Kuva: Unsplash, Pero Kalimero.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös