Suomi, avoin tiede ja EOSC

17.2.2021
MIT:n kampus.

Suomalaisilta kirjoittajilta on tullut sisältöä MIT Press:n erikoisnumeroon, jonka aiheena on datan älykäs käsittely.

MIT Press julkaisi helmikuussa erikoisnumeron, jonka aiheena on datan älykäs käsittely ja eurooppalainen tiedepilvi eli European Open Science Cloud (EOSC).

Julkaisu sisältää hyvin mielenkiintoisen artikkelin siitä, kuinka EOSC nousi yhdeksi Euroopan komission keskeisimmistä poliittisista aikomuksista edistää avointa tiedettä Euroopassa. Artikkelin on kirjoittanut Jean-Claude Burgelman (Free University of Brussels).

Erikoisnumero sisältää myös monia muita artikkeleita, jotka käsittelevät avoimen tieteen roolia yhteiskunnassa sekä esittelevät onnistuneita käytännön esimerkkejä avoimen tieteen ja avoimen datan saralta.

Erityisesti voidaan mainita artikkeli avoimen TKI-toiminnan kehittämisestä ja koulutuksesta suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. Artikkeli tarkastelee avoimen tieteen kypsyystasoa suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja sen ovat kirjoittaneet Anne Kärki, Seliina Päällysaho, Kaisa Jaalama, Juhani Talvela, Anttoni Lehto ja Hannu Hyyppä. 

Artikkeli avoimen datan roolista suomalaisten korkeakoulujen ja yritysten välisessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa puolestaan alleviivaa niitä seikkoja, joita tulee ottaa huomioon TKI-prosessin aikana, jotta tutkimusdataa voidaan hyödyntää paremmin ja korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä edistää. Artikkelin ovat kirjoittaneet Seliina Päällysaho, Jaana Latvanen, Anttoni Lehto, Jaakko Riihimaa, Pekka Lahti, Anne Kärki ja Helena Puhakka-Tarvainen.

Kuva: Timothy KassisUnsplash

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös