Ehdota avoimen oppimisen palkintojen saajia

12.2.2024
Palkinto keltaisesta pahvista.

AVOTT-koordinaatio jakaa 2024 kesäpäivillä taas avoimen oppimisen palkintoja. Ehdota omia suosikkejasi 22.3. mennessä!

Avoimen oppimisen palkintoja jaetaan kolmessa kategoriassa.

Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto myönnetään laadukkaasta ja uutta luovasta, lähivuosina tehdystä avoimesta oppimateriaalista. Palkittava materiaali voi olla minkä muotoinen tahansa (esimerkiksi verkkokurssi, oppikirja, video tai peli) ja joko täysin uusi materiaali tai olemassa olevan materiaalin omaperäinen uudelleen muokkaus. Palkittavan materiaalin pitää olla lisensoitu avoimella lisenssillä, joka sallii materiaalin muokkauksen. Palkinnon voi ottaa vastaan yksityishenkilö, ryhmä tai organisaatio.

Vuoden avoin oppimis- tai opetuskäytäntö -palkinto myönnetään uutta luovasta, lähivuosina tehdystä oppimis- tai opetuskäytännöstä, joka hyödyntää avoimuuden mahdollisuuksia monipuolisesti oppimisprosessin eri tasoilla. Valinnassa painotetaan avointa oppimista edistävää käytännön toimintaa ja pedagogisia ansioita. Palkinnon voi ottaa vastaan yksityishenkilö, ryhmä tai organisaatio.

Avoimen oppimisen vaikuttaja -palkinto myönnetään henkilölle, joka on urallaan merkittävästi edistänyt suomalaista avointa oppimista. Edistämiseksi katsotaan esimerkiksi avoimien oppimateriaalien kehittäminen, avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen luominen ja hyödyntäminen sekä avoimien oppimateriaalien käyttöön ja jakamiseen sekä avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen hyödyntämiseen kannustaminen.

Palkinnonsaajat valitsee ehdotusten perusteella raati, jossa on asiantuntijajäsenten (informaatikko Leena Elenius, SeAMK, kirjastonjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen, KAMK, avoimen oppimisen vaikuttaja Matleena Laakso, Tuni, tietoasiantuntija Kaisa Puttonen, Laurea) lisäksi edustus seuraavista organisaatioista:

  • SYL - Suomen ylioppilaskuntien liitto: Jaakko Sirén
  • SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto: Asta Nieminen
  • Unifi: vararehtori Marjo Kaartinen (Taideyliopisto)
  • Arene: yliopettaja Anssi Mähönen (Savonia)
  • Kansalliskirjasto: tietoasiantuntija Liisa Näpärä
  • Avointen oppimateriaalien kirjasto: opetusneuvos Tommi Siivonen (Opetushallitus)
  • Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä: tietoasiantuntija Aino Helariutta (Laurea)

Ehdota palkinnon saajia

Perustellut ehdotukset avoimen oppimisen palkintojen saajiksi pyydetään toimittamaan erillisellä lomakkeella perjantaihin 22.3.2023 kello 16.00 mennessä. Samalla lomakkeella voi ehdottaa palkinnonsaajia kaikkiin kolmeen kategoriaan.

Kuva: Brands&PeopleUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös