Avoimen oppimisen palkinnonsaajat 2022

31.5.2022
Konfettia ilmassa.

Avoimen tieteen kesäpäivillä 31.5.2022 jaettiin ensimmäiset kansalliset avoimen oppimisen palkinnot.

Avoimen oppimisen vaikuttaja -palkinto (Finnish Open Education Influencer -award) myönnettiin Tarmo Toikkaselle (Open Knowledge Finland, Creative Commons Suomi, Suomen eOppimiskeskus) suomalaista avointa oppimista merkittävästi edistäneestä urasta. Tarmo Toikkanen on pitkän linjan oppimisen avoimuuden puolestapuhuja, joka on toiminut aktiivisesti monessa tiedon, tutkimuksen ja oppimisen avoimuutta edistävässä verkostossa ja yhdistyksessä. Hän on lukuisissa esitelmissään ja koulutuksissaan kasvattanut kokonaisen sukupolven opettajia ja opetuksen tukihenkilöitä ymmärtämään opetuksen ja oppimateriaalien tekijänoikeuksia sekä Creative Commons -lisenssejä ja niiden soveltamista esimerkiksi oppimateriaalien avaamisessa. Hän on myös oppimisen avoimuuden käytännön toteuttaja, joka avaa pitämänsä luennot ja niiden esitysmateriaalin avoimesti.

Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto (Finnish Open Educational Resource -award) myönnettiin Petteri Muukkoselle, Critical-hankkeelle sekä GIS Project Work -kurssin opiskelijoille laadukkaasta ja uutta luovasta, lähivuosina tehdystä avoimesta oppimateriaalista. Yhteistyönä tehdyt karttoihin ja paikkatietoihin liittyvät ohjekortit tarjoavat monipuolisesti tietoa kartoista, niiden hyödyntämisestä ja tekemisestä. Materiaalit ovat hyödynnettävissä niin useilla eri koulutusasteilla kuin jatkuvassa oppimisessa. Ne myös ohjeistavat avoimien tietolähteiden hyödyntämiseen ja opastavat esimerkiksi saavutettavuuden huomioimisessa.

Vuoden avoin oppimis- tai opetuskäytäntö -palkinto (Finnish Open Educational Practice -award) myönnettin Tieteen termipankissa tehtävälle termityölle uutta luovasta, lähivuosina kehitellystä oppimis- tai opetuskäytännöstä, joka hyödyntää avoimuuden mahdollisuuksia monipuolisesti. Vuonna 2012 avattuun verkkopalveluun rakentuu avoin ja jatkuvasti päivitettävä termitietokanta sekä tutkimusyhteisön että kansalaisten käyttöön. Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa koordinoitua termityötä tehdään koko suomalaisesta tutkijakentästä muodostuvissa eri tieteenalojen asiantuntijaryhmissä. Termityö on konkreettinen esimerkki sekä itseoppimista että muodollista oppimista eri koulutusasteilla palvelevan avoimen materiaalin yhteiskehittämisestä. Termityö edistää myös tiedekasvatusta ja vahvistaa kaikkien kansalaisten tiedeosaamista.

Palkitut valitsi avoimessa haussa esiin nousseista ehdokkaista palkintoraati, jossa olivat edustettuina Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, Kansalliskirjasto, Avointen oppimateriaalien kirjasto ja Avoimen tieteen koordinaatiossa toimiva Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä.

Kuva: Rikku SamaUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös