Nominera pristagare i öppen utbildning

1.3.2023
Prisrosett i gul kartong

På vårdagarna 2023 delar Samordningen av öppen vetenskap och och forskning för första gången ut pris inom öppen utbildning. Nominera dina favoriter senast 4.4!

Priserna i öpppen utbildning delas ut i tre kategorier.

Årets öppna lärresurs ges för en högklassig och nyskapande öppen lärresurs som tagits fram under de senasete åren. Resursen kan ha vilken form som helst (t.ex. en nätkurs, lärobok, video eller ett spel) och antingen vara alldeles nytt eller en originell bearbetning av en existerande resurs. Lärresursen ska vara licensierad med en öppen licens som tillåter bearbetning. Priset kan ges till en privatperson, grupp eller organisation.

Årets öppna lärmetod ges till en nyskapande lärresurs som tagits fram under den senaste åren. Den ska på ett mångsidigt sätt dra nytta av de möjligheter öppenhet erbjuder på olika nivåer av lärprocessen. Vid valet betonas praktisk verksamhet som främjar öppen utbildning samt pedagogiska meriter. Priset kan ges till en privatperson, grupp eller organisation.

Årets öppenhetsprofil ges till en person som under sin karriär har främjat öppen utbildning i Finland på ett betydande sätt, till exempel genom att utveckla öppna lärresurser, skapa och använda öppna lärmetoder samt uppmuntrat andra att använda och dela öppna lärresurser och använda sig av öppna lärmetoder.

Pristagarna väljs av en jury som består av sakkunnigmedlemmar (universitetslektor Jari Laru, Uleåborgs universitet, och universitetslektor Sara Sintonen, Helsingfors universitet) samt representanter från följande organisationer

  • SYL – Finlands studentkårers förbund: Roosa Grönberg
  • SAMOK – Finlands studerandekårers förbund: Adel Rizvi
  • Unifi: vicerektor Marjo Kaartinen (Kosntuniversitet)
  • Arene: tutkijayliopettaja Merja Saarela (HAMK)
  • Nationalbiblioteket: planerare Taru Kuhalampi
  • Biblioteket för öppna lärresurser: undervisningsråd Minna Taivassalo (Utbildningsstyrelsen)
  • Expertgruppen i öppen utbildning: överbibliotekarie Minna Niemi-Grundström (HY)

Nominera pristagare

Vi ber om nomineringar och motiveringar via blanketten nedan senast kl. 16.00 tisdag 4.4.2023. Kandidater till alla tre kategorier kan nomineras med samma blankett.

Bild: Brands&PeopleUnsplash

Du kan också vara intresserad av