Delpolicy för öppen tillgång till lärdomsprov publicerad

3.6.2024
Svartvit bild på festfolk i maskeraddräkter, 1920-tal.

Delpolicyn för öppen tillgång till lärdomsprov såg dagens ljus på sommardagarana i öppen vetenskap 3.6.2024.

I Deklarationen för öppen vetenskap och forskning står det: "Ansvarsfull öppenhet är en del av forskningssamfundets vardag genom hela forskningsprocessen. Forskningsorganisationerna har utvärderingpraxis, incitament och tjänster som stöder öppen vetenskap och forskning." Detta gäller även för lärdomsprov – öppenhet gör att forskningsresultaten i större utsträckning kan användas av forskningssamfundet och samhället. Att göra sitt lärdomsprov öppet tillgängligt är också ett bra sätt att lära sig hur öppen vetenskap och forskning fungerar.

I yrkeshögskolesammanhang är lärdomsprovet en uppgift som både kräver och visar på expertis. Eftersom arbetslivets utmaningar beaktas särskilt, har öppenhet konkreta fördelar ur ett yrkesmässigt perspektiv.

Det offentliga är inte alltid öppet tillgängligt

Den pinfärska delpolicyn har ett mål: "Alla lärdomsprov som godkänns från och med år 2025 är öppet tillgängliga." Detta gäller alla lärdomsprov som görs vid högskolor, från kandidatuppsatser som leder till examen och lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen till doktorsavhandlingar.

Men är inte lärdomsprov redan tillgängliga för alla redan på grund av offentlighetslagen? Ett lärdomsprov som skrivits vid en offentlig läroanstalt är ju i princip en offentlig handling (Finlands grundlag 12.2 §, offentlighetslagen 1 §). Det finns dock skillnader mellan offentlig och öppet, och det som är offentligt är inte nödvändigtvis öppet tillgängligt. Att ett lärdomsprov är offentligt innebär att dess metadata är tillgängliga och att lärdomsprovet är tillgängligt direkt eller på begäran. Detta innebär att det kan finnas för läsning till exempel endast på ett bibliotek. 

Att ett lärdomsprov är öppet tillgängligt innebär däremot att man kan ta del av det online, utan kostnad. I praktiken är det den arkiveringsbara delen av ett lärdomsprov som kan göras tillgänglig, det vill säga allt det som går att långtidsbevara (länk på finska), per publiceringsform eller format. I vissa ämnen kan lärdomsprov också innehålla delar, t.ex. evenemang eller konstnärliga verk, som inte kan göras öppet tillgängliga.

Att utvidga offentlighet till öppen tillgång förutsätter insatser och kompetens inom såväl publicering som utbildning. Delpolicyns målsättning stöds av tolv åtgärder, som vägleder högskolorna att stötta både lärdomsprovens upphovspersoner och deras handledare vad gäller till exempel licensiering, tillgänglighet, avtalsfrågor och datahantering. Det viktigaste är, enligt delpolicyns första åtgärd, att alla ”har likvärdig möjlighet att göra sitt lärdomsprov öppet tillgängligt, oavsett till exempel betyg, forskningsområde, finansiering eller karriärskede”.

Brett förankrat samarbete gav nya perspektiv

Delpolicyn för öppen tillgång till lärdomsprov har utarbetats i samarbete mellan expertgrupperna för öppen utbildkning och öppen publicering. Utöver expertmedlemmarna har representanter för Finlands studentkårers förbund, Finlands studerandekårers förbund, Arene, Unifi, de finländska universitetsbibliotekens nätverk FUN, Professorsförbundet, AMKIT-konsortiet och Theseus-koordinationen bjudits in till arbetsgruppen. Arbetsgruppens ordförande var Marjo Vallittu (Jyväskylä universitet) och Tomi Rosti (Östra Finlands universitet) medan Eija Kalliala (Open Knowledge Finland) fungerade som sekreterare. Delpolicyn var öppen för kommentarer i september–november 2023. Ett stort tack till alla som deltog i arbetet!

Läs mera om öppen tillgång till lärdomsprov

Bild: Harald Rosenberg, Helsingfors stadsmuseum, helsinkikuvia.fi. Maskerad någon gång under 1920-talet på "Poli", Lönnrotsgatan 29, Helsingfors.

Du kan också vara intresserad av