Avoin tiede mukana kansallisen tietopolitiikan konkretisoinnissa

1.10.2021
kuvituskuva post-it lappuja

Ilmoittaudu uuteen työryhmään, jossa tehdään yhteistyötä Valtionvarainministeriön kanssa kansallisen tietopolitiikan äärellä. 

Valtiovarainministeriössä toteutetaan vuosina 2020-2022 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke (TiHA), jolla toimeenpannaan pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kirjattuja tiedon hyödyntämiseen liittyviä tavoitteita. Hankkeessa muun muassa määritellään strategisia tavoitteita tiedon hyödyntämiselle ja avaamiselle. Nämä strategiset tavoitteet tarkentavat kansallista tietopolitiikkaa. 

Julkisen tiedon hyödyntäminen nimenomaan tutkimuksessa on yksi tärkeä osa tiedon hyödyntämistä ja avointa tiedettä. TiHA-hankkeessa ja tietopolitiikan konkretisoinnissa on tärkeää tunnistaa tutkijayhteisön näkemyksiä julkisen tiedon hyödyntämisestä tutkimuskäytössä. Julkisen sektorin hallussa olevan tiedon oikea-aikainen ja -sisältöinen hyödyntäminen tutkimuksessa avaa huikeita mahdollisuuksia koko yhteiskunnalle.

Yhteistyö avoimen tieteen koordinaation kanssa

Tätä tavoitetta edistämään perustetaan uusi työryhmä Avoimen tieteen koordinaation Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän alaisuuteen. Työryhmän tehtävänä on antaa näkemyksensä ja kommentoida kansallisia tietopolitiikkatoimia suhteessa avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin. Ryhmä edistää avoimen tieteen näkökulmien huomioonottamista suomalaisessa tietopolitiikassa.

Työryhmässä on avoimen tieteen tutkijayhteisön lisäksi valtiovarainministeriön edustajia, jotka toimivat kokouksissa esittelijöinä ja keräävät havaintoja. Työryhmä kokoontuu noin kahden kuukauden välein ja raportoi toiminnastaan Avoimen tieteen koordinaatiolle. 

Nyt perustettava työryhmä on uudenlainen yhteistoiminnallinen tapa edistää tieteen ja tutkimuksen avoimuuden huomioonottamista kansallisessa tietopolitiikassa ja lainsäädännön valmistelussa. Tieteellä ja tutkimuksella on julkisen tiedon käytölle ja jakamiselle erityistarpeita, jotka on tärkeää saada mukaan tietopolitiikan strategisten tavoitteiden valmisteluun. Osallistumalla valmisteluun voimme varmistaa tieteen ja tutkimuksen avoimuuden parhaan mahdollisen toteutumisen. TiHA-hankkeella on jo käytössään yhteistyömuotoja valtionhallinnon, kuntasektorin ja järjestöjen kanssa toimimiseen. Tutkimusyhteisön mukaantulo on tärkeä täydennys hankkeen sidosryhmiin.  

Työryhmästä keskustellaan ja se perustetaan Avoimen tieteen syystyöpajassa 5.10. Jos et pääse mukaan syystyöpajaan, mutta haluat olla mukana työryhmässä, voit ilmoittautua täällä 6.10. jälkeen.

 

Teksti: Henriikka Mustajoki

Kuva: Photo by Patrick Perkins on Unsplash

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös