Avoin tiede eurooppalaisen tiedepolitiikan ytimessä

2.8.2022
Euroopan Kilpailukykyneuvosto kokouksessa kesäkuussa 2022

Euroopan Kilpailukykyneuvosto linjasi vahvasti avoimen tieteen ja tutkimuksen puolesta.

Euroopan Kilpailukykyneuvosto kokoaa yhteen kaupasta, taloudesta, teollisuudesta, tutkimuksesta ja innovoinnista sekä avaruudesta vastaavat ministerit kaikista EU:n jäsenvaltioista. Kilpailukykyneuvosto vahvisti kesäkuussa 2022 loppupäätelmän avoimesta tieteestä. Päätelmässä asetetaan kolme tärkeää tavoitetta: tutkimuksen arvioinnin uudistaminen Euroopassa, avoimen tieteellisen julkaisemisen ja tieteellisen viestinnän käytännön parantaminen ja nopeuttaminen sekä monikielisten tutkimustulosten saatavuuden parantaminen. Jäsenvaltioiden tulee raportoida näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehdystä työstä 2023 loppuun mennessä

Vastuullinen tutkijanarviointi

Suomessa on tehty aktiivisesti töitä erityisesti vastuullisen arvioinnin kehittämiseksi. Kansallisten arvioinnin suositusten laatiminen alkoi vuonna 2018 ja suositukset julkaistiin kaksi vuotta myöhemmin vuonna 2020. Tutkimusyhteisö on sitoutunut suosituksiin laajasti osallistuen myös arvioinnin kehittämiseen. Kansallista ohjaustyötä ohjaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan nimeämä ohjausryhmä.

Avoin monikielinen tieteellinen julkaiseminen

Kilpailukykyneuvoston päätelmän toinen keskeinen sisältö liittyy avoimen julkaisemisen rakenteiden tukemiseen. Tavoitteena on, että kaikki julkisesti rahoitettu tutkittu tieto saadaan vapaasti saataville. Tätä tavoitellaan tukemalla juridisia toimia, joilla taataan tutkijoiden oikeus rinnakkaistallennukseen, julkaisemisen monimuotoisuuden tukemiseen sekä erityisesti avointen julkaisualustojen laajemman käyttöönoton tukemiseen. Keskeistä on myös tieteellisten julkaisujen talouden läpinäkyvyys sekä monikielisyyden tukeminen. Päätelmissä mainitaan myös esimerkiksi Helsinki-aloite sekä tieteellisten seurojen rooli toimijoina avoimessa monikielisessä julkaisemisessa.

Avoimen julkaisemisen päätelmien suhteen Suomessa ollaan tehty runsaasti rakentavaa ja pitkäjänteistä työtä. Journal.fi-palvelu takaa kotimaisille tieteellisille kausijulkaisuille toimivan avoimen julkaisualustan. Palvelun kehittäminen on yksi keskeisistä työkaluista saavuttaa Kilpailukykyneuvoston tavoitteet Suomessa. 

Lue lisää:

Kilpailukykyneuvoston päätelmän kieliversiot 

Päätelmien englanninkielinen lyhennelmä (CoNOSC)

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös