Avoimuuden päätepisteenä on oikeudenmukaisuus

15.5.2024
Aurinkoinen puisto Zadarin vanhassa kaupungissa Kroatiassa.

OPERAS2024-konferenssi Zadarissa 24.–26.4.2024 pureutui terävästi avoimuuden ja vastuullisuuden juurisyihin, sillä tärkeää on tunnistaa, mitä yhteisönä arvostamme.

Avointa tiedeviestintää ja julkaisemista edistävä OPERAS-tutkimusinfrastruktuuri kokosi huhtikuun lopulla kansainvälistä avoimen ja vastuullisen tieteen yhteisöä Zadariin 24.–26.4.2024 pohtimaan yhteisövetoista tieteellistä viestintää. Päällimmäisenä esillä olleista kokonaisuuksista mieleen jäivät avoimen julkaisemisen timanttimalli, monikielisyys sekä vastuullinen arviointi. 

Kuten monissa puheenvuoroissa todettiin, avoimen tieteen ja vastuullisen arvioinnin tavoitteet vaativat toteutuakseen sekä selkeän ylätason vision, että toimivia ruohonjuuritason käytäntöjä. Edellä mainituista erityisesti vastuullista arviointia edistävä Coalition for Reforming Research Assessment (CoARA) muodostaa keskeisen kokonaisuuden ja mahdollisuuden käytäntöjen muuttamiseen laajalla rintamalla ja tuella. 

OPERAS edistää tieteellistä viestintää SSH-aloilla ja tuottaa tätä tukevia palveluita 

OPERAS-tutkimusinfrastruktuuri muodostaa jäsenorganisaatioista koostuvan yhteisön, joka pyrkii edistämään avointa tieteellistä viestintää erityisesti sosiaalitieteiden ja humanististen tieteiden aloilla. Sen tarjoamiin palveluihin kuuluvat esimerkiksi osallistavan tieteen hankeyhteistyötä edistävä VERA-alusta, blogipalvelu Hypotheses, sekä tieteellisille julkaisuille suunnattu Pathfinder-palvelupaketti, joista osa on vielä kehitysvaiheessa. 

Tieteellisten seurain valtuuskunta on tällä hetkellä ainoa suomalainen OPERAS-organisaatio. Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio osallistui ohjelmaan esityksellä kotimaisen tiedejulkaisemisen tavoitteista sekä posterilla aloittelevien kansalaistieteilijöiden oppaasta, joka on tarkoitus julkaista kesäkuussa. 

Jonni Karlsson esittelemässä posteria kansalaistieteestä.

AVOTT-sihteeristön Jonni Karlsson (TSV) esitteli Kansalaistieteen tuki- ja palvelut -työryhmän tekeillä olevaa opasta käsittelevää posteria. Kuva: TSV. 

Timanttiavoimuus on paluu avoimuuden juurille

Yksi konferenssin pääteemoista oli timanttimallinen avoin julkaiseminen (Diamond Open Access), eli tapa julkaista avoimesti verkossa niin, ettei julkaisemisesta aiheudu kuluja lukijalle, eikä kirjoittajalle. Keynote Ross Mounce korosti puheenvuorossaan timanttiavoimuuden olevan alkuperäinen avoimen saatavuuden muoto, siinä missä maksumuurit, APC-maksut ja transfomatiiviset sopimukset ovat tämän vinoumia. 

“Tärkeä rooli on sen viestimisessä, ettei timanttimalli tarkoita loppua painotuotteille ja tuloille.” 

Timanttimalli on vakiintuneempi käytäntö SSH-aloilla verrattuna laajalti englanniksi julkaiseviin STEM-aloihin, joissa kirjoittajamaksut ovat yhtä yleisiä. Erityisesti SSH-aloihin keskittyneenä konsortiona OPERAS on timanttiavoimuuden kannalla. Konferenssin työpajoissa kohtalainen osa oli varattu esimerkiksi sen pohtimiseen, kuinka Open Journal Systems -julkaisualustojen tuki tulisi järjestää ja millä keinoilla alustat voivat haastaa suuret kaupalliset julkaisukanavat ja niihin liittyvän prestiisin. Tärkeä rooli on sen viestimisessä, ettei timanttimalli tarkoita loppua painotuotteille ja tuloille. 

Hanna Lahdenperä osallistumassa Elena Simukovicin vetämään paneelikeskusteluun OPERAS-konferenssin monitoimilavalla.

Sihteeristön Hanna Lahdenperä (TSV) osallistui avoimen tieteen linjauksia tarkastelevaan sessioon esityksellä suomalaisesta avoimesta julkaisemisesta. Kuva: TSV.

Läpinäkyvyys, avoimuus ja yhteisöllisyys parantavat konekäännöksiä

Toinen konferenssin pääteemoista oli monikielisyys, jonka tukirankana monessa esityksessä toimi tänä vuonna viisi vuotta täyttävä Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite (2019). Monikielisyydellä tarkoitetaan useiden kielten rinnakkaista olemassaoloa ja käyttöä tieteellisessä viestinnässä sekä julkaisutoiminnassa. Käytännössä monikielisyyden edistäminen tarkoittaa esimerkiksi kansalliskielten aseman edistämistä sen sijaan, että englanti toimisi tieteen lingua unicana, ainoana kielenä.

Ajankohtainen rajapinta monikielisyydelle on tekoälyavusteisten käännösteknologioiden räjähdysmäinen kehitys. Vaikka konekäännökset tuntuvat mahdollistavan käyttäjäystävällisiä käännösmahdollisuuksia myös globaaleille vähemmistökielille, näkyy horisontissa ongelmia. Suljetut opetusaineistot tekevät hallaa työkalujen luotettavuudelle, ja niiden tekniseen ylläpitoon vaadittavat resurssit ovat suuria, puhumattakaan hiilijalanjäljestä. Konferenssin ohjelmassa ratkaisuja tähän etsittiin esimerkiksi yhteisöllisen työskentelyn mahdollistavista käännösalustoista, joiden avulla paikata konekäännösten puutteita. Avoin tiede on tärkeä mahdollistaja käännösteknologioiden läpinäkyvyydelle. 

Vastuullinen arviointi tiedeyhteisön sunnannäyttäjänä

Jos jotain konferenssin teemoista voi kuvata käsitteellä läpileikkaava, niin vastuullista arviointia ja sitä edustavaa CoARA -kokonaisuutta. Kunnioitettavan ja globaalin joukon taakseen kerännyt koalitio alkaa muodostumaan olennaiseksi osaksi avoimen tieteen ja vastuullisen arvioinnin tavoitteiden edistämiseen kaivattua ylätason visiota. 

Epäterve julkaise tai kuole -kulttuuri, jota pönkittävät esimerkiksi kaupalliset julkaisutietokannat, yliopistorankingit sekä vastuuton bibliometriikan käyttö, heikentää tieteen rakenteita aina vertaisarvioinnista kansalliskielisten julkaisukanavien arvostukseen. Kulttuurimuutos on kuitenkin hitaasti kääntyvä laiva, varsinkin kun kannusteita arvottavat punnukset ovat edelleen epäsuhdassa uralla meritoitumisen suhteen. Sitä saa, mitä mitataan, todettiin useassa konferenssin puheenvuorossa. Edelleen ajatuksia herättää Goodhartin laki, jonka mukaan mittari menettää merkityksensä, kun siitä tulee tavoite.

CoARA on keskeinen toimija vastuullisen arvioinnin globaalina yhdistävänä voimana, joka asettaa konsortion jalkaan suuret ja motivoivat saappaat. Pääpuhuja Lidia Borrel-Damian vertasi avoimuuden ja vastuullisen arvioinnin edistämistä lentokoneen moottorin vaihtamiseen lennossa niin, että kaikki matkustajat pysyvät mukana. Jos vertauskuvaa laajennetaan, lienee CoARA lentokoneen ohjaamo. 

 

Teksti: Jonni Karlsson (TSV)

Kuvat: TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös