Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivät 2022 – teemoina kestävyys ja vaikuttavuus

2.12.2021
Avautuvat puunlehdet oksassa.

Avoimen tieteen vuoden 2022 kevät- ja syyspäivillä pohditaan kestävyyttä ja vaikuttavuutta. Kevätpäivien järjestäjäkumppanina toimii SYKE ja syyspäivien Jyväskylän yliopisto.

Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivät tulevat taas! Vuoden 2022 teemoja yhdistää yhteiskunnallinen vaikuttavuus, jota tarkastellaan eri näkökulmista. Kevätpäivät järjestetään toukokuussa Helsingissä ja syyspäivät marraskuussa Jyväskylässä, tarkat päivämäärät varmistuvat myöhemmin. Molemmat tapahtumat pyritään järjestämään ensisijaisesti lähi- tai hybriditapahtumina.

Kevätpäivät järjestetään yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa teemalla ”Avoimella tieteellä kestävään yhteiskuntaan”. Tiedon avoimuuteen liittyy monenlaisia pohdintaa vaativia näkökulmia, kuten juridisia ja eettisiä kysymyksiä. SYKE muun muassa tuottaa ja kerää avointa ympäristötietoa, jolle on jatkuvasti enemmän kysyntää esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnissa ja tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan suunnittelussa.

Syyspäivien järjestäjäkumppanina puolestaan toimii Jyväskylän yliopisto hyvin ajankohtaisella teemalla ”Avoin tiede ja tutkimuksen vaikuttavuus”. Syyspäivillä keskustellaan muun muassa tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja sen arvioimisen vaikeudesta sekä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta avoimen tieteen näkökulmasta. 

Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivät järjestetään vuosittain kaksipäiväisinä tapahtumina. Molemmissa tapahtumissa ensimmäisenä päivänä luvassa on järjestävän organisaation suunnittelemaa ohjelmaa ja AVOTT-koordinaation uutisia. Toinen päivä on varattu asiantuntijaryhmien kokoontumisille.

Ensimmäisen päivän ohjelma rakentuu tapahtuman teeman ympärille. Tänä vuonna kevätpäivien teema oli ’Avoimuuden hinta’ ja syyspäivillä teemana oli ’Avoimuuden mahdollistajat’.

Lue lisää:

Teksti ja kuva: Elina Koivisto / AVOTT-sihteeristö

Sinua saattaisi kiinnostaa myös