Ohjausryhmässä linjauspohdintaa ja avoimen tieteen rahoitusta

20.12.2022
Kuvituskuva, jonka päällä teksti AVOTT-ohjausryhmän kokous 12.12.2022

Vuoden viimeisessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa tieteellisten kirjojen avoimuutta ja avoimen tieteen rahoitusta.

Kauden 2021–2022 viimeisessä kokouksessa ohjausryhmä sai tilannekatsauksen Kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjauksesta. Tieteellisten kirjojen avoin julkaiseminen on vahvassa kehityksessä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, ja ohjausryhmä tuki työryhmän esitystä siirtää linjaus siirretään vuodelle 2024. Vuonna 2023 työryhmä seuraa kehitystä ja laatii suosituksia linjauksen perustaksi.

Yksi tärkeä osatekijä muiden maiden linjauksissa on avoimuuteen liittyvät rahoitusmallit. Suomessa vastaava ratkaisu puuttuu, ja askeleena tähän suuntaan ohjausryhmä on alustanut avoimen tieteen ja tutkimuksen rahoitusta pohtivaa työryhmää. Sihteeristö sai nyt tehtäväkseen laatia tarkennetun esityksen työryhmän tavoitteesta ja tehtävästä, jonka perusteella seuraava ohjausryhmä päättää työryhmästä.

Linjausten jalkauttamisen ja soveltamisen tueksi sihteeristössä työstetään verkkotyökalua, jolla linjausten periaatteita, tavoitteita ja toimenpiteitä voi käsitellä oman organisaation näkökulmasta. Työkalua testattiin ensimmäisen kerran Tutkimuspalvelupäivillä 2022 Oulussa. Kehittäjä Joonas Kesäniemi esitteli ohjausryhmälle päivitettyä versiota, jota testataan alkuvuodesta 2023 ennen kuin se avataan kaikille.

Työpöydällä 2023–2024

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä on vuosina 2021–2022 ottanut kantaa niin linjauksiin kuin niiden toteutumista tarkastelevan seurannan kehittelyyn. Uusia työryhmiä on perustettu avoimen tieteen arkkitehtuurin ja kotimaisten tieteellisten lehtien rahoitusmallin edistämiseksi.

Uuden ohjausryhmän työpöydällä on muun muassa vuoden 2024 seurannan indikaattorien vahvistaminen ja rahoitustyöryhmän perustaminen ja käynnistäminen. Seurannan indikaattoreita työstetään asiantuntijaryhmien työpajoissa helmikuussa 2023, ja ohjausryhmä saa ne pohdittavakseen myöhemmin keväällä.

Linjauspuolella ohjausryhmä saa käsiteltäväkseen Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimuuden osalinjauksen sekä Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjauksen. Työpöydälle on myös tulossa linjauskokonaisuuden päivitysprosessi ja sen suunnittelu: Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus ja linjaukset ovat voimassa 2020–2025.

Ohjausryhmän kokoonpano 2023–2024

Nimeävä organisaatio

Jäsen

Arene

Juhani Soini, vararehtori, Turku AMK

 

Hanna Lahtinen, johtaja, Laurea

CSC

Janne Kanner, johtaja

Finn-ARMA

Ella Bingham, tutkimuspalveluiden johtaja, Aalto-yliopisto

FUCIO + AAPA

Minna Harjuniemi, tietotekniikkapäällikkö, HY

FUN

Riitta Lähdemäki, kirjastonjohtaja, TAU

Kansalliskirjasto

Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö

Suomen Akatemia

Riitta Maijala, tutkimusasioista vastaava ylijohtaja

Tietoarkisto

Helena Laaksonen, johtaja

TSV

Emilia Palonen, yliopistotutkija, Valtiotieteellinen yhdistys

Tulanet

Sanna Marttinen, toiminnanjohtaja, Tulanet

 

Liisa Maunuksela, tutkimusjohtaja, Ruokavirasto

 

Maija Ojanen-Saloranta, strategiapäällikkö, VTT

Tutkijajäsen (Arene)

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, SeAMK

Tutkijajäsen (Tulanet)

Tuija Gadd, professori, Ruokavirasto

Tutkijajäsen (Unifi)

Leo Lahti, apulaisprofessori, Turun yliopisto

Unifi

Jaana Erkkilä-Hill, vararehtori, Taideyliopisto

 

Jari Hämäläinen, vararehtori, LUT-yliopisto

 

Henrik Kunttu, vararehtori, JYU

 

Taina Pihlajaniemi, vararehtori, OY

Sinua saattaisi kiinnostaa myös