Call for papers – Nyheter om öppen vetenskap på vinterdagarna

5.9.2023
Illustrationsbild: Call for papers.

Har du eller din organisation ett projekt eller initiativ om öppen vetenskap på gång? Berätta om det på vinterdagarna i öppen vetenskap och forskning!

De årliga vinterdagarna i öppen vetenskap och forskning närmar sig. I år ordnas de 8.–9.11. på Östra Finlands universitet campus i Kuopio. Vinterdagarna arrangeras av den nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning, Östra Finlands universitet, yrkeshögskolan Savonia och yrkeshögskolan Karelia. 

Som vanligt är det möjligt att kort (max 5 min.) puffa för projekt eller initiativ kring öppen vetenskap. Vi välkomnar särskilt inlägg om årets tema, som är “Öppna lärresursser”, eller om verksamhet i expert- och arbetsgrupperna i öppen vetenskap.

För att så många inlägg som möjligt ska få plats på programmet bör eventuella PowerPoint-presentationer innehålla högst 2 sidor. Skicka en rubrik för ditt inlägg och ett utkast på presentationen till avointiede@tsv.fi senast den 16.10.2023. Det är inte möjligt att hålla din presentation på distans, så om du inte kan närvara fysiskt på evenemanget, var vänlig och skicka oss en inspelning av din presentation.

Vinterdagarnas organsiationskommitté, som består av representanter för sekretariatet (VSD), Östra Finlands universitet, yrkeshögskolan Savonia och yrkeshögskolan Karelia, läser och utvärderar förslagen. De sökande meddelas om beslut senast den 20.10.

 

Du kan också vara intresserad av