Ansök om att ordna sommar- eller vinterdagar i öppen vetenskap 2023

23.8.2022
Person i publiken markerar.

Är din organisation intresserad av att arrangera sommar- eller vinterdagar i öppen vetenskap och forskning? Ansök senast fredag 14.10.2022.

Vem kan söka?

Organisationer som utövar eller främjar forskning (t.ex. universitet och yrkeshögskolor) kan söka om att ordna sommar- eller vinterdagarna. Flera organisationer kan också ordna evenemanget tillsammans.

Vinterdagarna i öppen vetenskap och forskning ordnas i allmänhet i november och sommardagarna i maj – det ena evenemanget i huvudstadsregionen och det andra utanför.

Vad krävs av arrangören?

Den som ordnar vinter- eller sommardagarna står för lokalerna och ordnar eventuella fjärranslutningar och videoupptagningar. Sekretariatet för öppen vetenskap och forskning vid VSD bekostar rimliga matkostnader för evenemanget.

Arrangören ansvarar för evenemangets tema och programplanering, men Sekretariatet för öppen vetenskap hjälper till vid behov. Sekretariatet sköter anmälningarna och tar upp feedback.

Vinter- och sommardagarna ordnas på plats eller som hybridevenemang. Huvudspråket är oftast finska.

Hur söker jag?

Skicka ett ansökningsbrev till avointiede@tsv.fi senast fredag 14.10.2022. Brevet bör innehålla följande:

  • Huvudansvarig person
  • Organisation eller arbetsgrupp
  • Plats
  • Tidpunkt
  • Tema

Ansökan kan också innehålla annat som den sökande ser som viktigt, t.ex. en preliminär plan för programmet.

Hur väljs arrangören?

Sekretariatet för öppen vetenskap väljer arrangörer för vår- och höstdagarna. Följande beaktas särskilt:

  • Temats relation till strategiarbetet för öppen vetenskap
  • Platsens tillgänglighet.
  • Fördelning på olika regioner och/eller organisationer på längre sikt.
  • Eventuella programplaners genomförbarhet.

Arrangörerna för sommar- och vinterdagarna 2023 offentliggörs på Vinterdagarna i öppen vetenskap 2022.

Kommande och tidigare evenemang

Kuva:  Elissa Garcia Unsplash

Du kan också vara intresserad av