Sommardagarna i öppen vetenskap och forskning 2022

Stadsodling framför moderna, urbana byggnader
Starttid
Sluttid
Plats
Jyväskylä
Helsinki

Hur kan man skapa hållbarhetsomställning med öppet tillgänglig kunskap? Hur kan långsiktig miljöuppföljning behärska bromsa och stävja klimatförändring och förlust av biologisk mångfald? Hur kan forskningsmaterial som främjer hållbarhet användas med mer genomslagskraft? Under Sommardagarna i öppen vetenskap belyser hållbarhet och öppen vetenskap ur olika synvinklar.  

Sommardagarna är ett multilokalt hybridevenemang – du kan delta i Helsingfors, Jyväskylä eller online. Observera att evenemangets huvudspråk är finska.

Målet med öppen vetenskap och forsking är tillgängliga forskningsresultat med genomslagskraft. Hållbarhetsomställningen och främjande av öppenhet kräver forskningsbaserad kunskap och nya sätt att producera och använda kunskap. Eftersom hållbarhetsomställningen kräver ett brett spektrum av samhällsaktörer är förväntningarna på öppet tillgänglig kunskap stora. Användbarhet, kommunikation, kommunikation, förmedling och samproduktion blir allt viktigare.

Preliminärt program

Tisdag 31.5.

11.30 Välkomsthälsning (Eeva Primmer, forskningsdirektör, Finlands miljöcentral)
11.35 Inlägg

  • 11.35 Leif Schulman, generaldirektör, Finlands miljöcentral
  • 11.45 Juhani Damski, kanslichef, miljöministeriet
  • 12.00 Kommentar
  • 12.10 Taina Pihlajaniemi, vicerektor för forskning, Uleåborgs universitet; ordförande för den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning
  • 12.25 Markku Ollikainen, ordförande för Finlands klimatpanel

12.45 Lunch

13.45 Nyheter från samordningen av öppen vetenskap och forskning samt utdelning av priser i öppen utbildning (Henriikka Mustajoki, generalsekretereare, Öppen vetenskap)
14.15 Paneldebatt: Ny och gammal öppen kunskap som stöd för ett hållbart samhälle
15.30 Sammanfattning: dagens insikter

Onsdag 1.6 (enbart online)

9.00 Möten för expertgrupperna i öppen vetenskap

11.00 Lunch

12.00 Alla expertgrupper samlas tillsammans

13.00 Paus

13.30 Arbetsgrupper

  • 13.30 Vägkarta för kompetensutveckling för sakkunniga inom datahantering
  • 14.30 Datautbildning

Foto: Kai Widell

Deltagande
På plats
Online
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap