Vårdagarna i öppen vetenskap 2021

Paddlare på sjön, till vänster texten Vårdagarna i öppen vetenskap virtuellt 4.-5.5.2021, tema öppenhetens pris, #avataantiedekevät21, arrangörer Uleåborgs universitet och Samordningen av öppen vetenskap
Starttid
Sluttid

Vårdagarna i öppen vetenskap ordnas online 4.–5.5.2021. Årets tema är öppenhetens pris.

Evenemanget ordnas på finska och engelska.

#avataantiedekevät21

Deltagande
Online
Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap
Oulun yliopisto