Vårdagarna i öppen vetenskap 2021

Paddlare på sjön, till vänster texten Vårdagarna i öppen vetenskap virtuellt 4.-5.5.2021, tema öppenhetens pris, #avataantiedekevät21, arrangörer Uleåborgs universitet och Samordningen av öppen vetenskap
Starttid
Sluttid

Vårdagarna i öppen vetenskap ordnas online 4.–5.5.2021. Årets tema är öppenhetens pris, och evenemanget ordnas på finska och engelska.

Vetenskapens förändring mot öppenhet har ett pris. Det innebär inte bara pengar, utan också strukturella reformer och grundläggande förändringar i vårt sätt att kommunicera, hantera forsknigsoutput samt undervisa och studera.

Vad är det som utgör vetenskapens pris? Hur upplever forsknare från olika vetenskapsgrenar denna förändring, vad kostar den dem och på vilka sätt?

#avataantiedekevät21

 

Deltagande
Online
Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap