Höstdagarna i öppen vetenskap 2021

Växtus i Åbo universitets botaniska trädgård. På bilden information om evenemanget: "Öppenhetens möjliggörare – Innovativa Nytida Faciliterade Rejäla Öppna Stödstrukturer" (på finska bildar de inledande bokstäverna ordet infrat)", höstdagarna i öppen vetenskap 24–25.11 samt Åbo universitets och Öppen vetenskaps logon.
Starttid
Sluttid

Årets höstdagar i öppen vetenskap handlar om forskningsinfrastrukturer – det preliminära programmet är publicerat.

Höstdagarna ordnas online också i år - Zoom link

Program

Onsdag 24.11

9:15–9:30  Welcome and Opening of the Seminar (Kalle-Antti Suominen, Vice Rector for Research, University of Turku)

9:30–9:45 Introducing Flavoria® Research Platform: Towards new multidisciplinary knowledge and consumer understanding (Anni Kerttula , Project Specialist, Functional Foods Forum (FFF), University of Turku)

9:45–10:00 Future steps for Open Science Coordination in Finland (Henriikka Mustajoki, Secretary General, National Open Science Secretariat, The Federation of Finnish Learned Societies)

10:00–10:25 Community Engagement: Thriving Open Science Infrastructures and Their Impacts in the Society (Niina Käyhkö, Professor, Geography, University of Turku)

10:25–10:30 Break

10:30–11:00 Transition to Open Science: The Why and the How (Frank Miedema, Professor of Open Science, Vice Rector Research, Utrecht University)

11.00–11.30 EC Open Science Policy: Latest Developments (Michael ArentoftDeputy Head of the Open Science Unit, European Commission)

11:30–12:30 Lunch

12:30–14:00 Perspektiv på öppenhet (på finska)

 • Avoin data, julkinen tieto (Hannu Salmi, professor i kulturhistoria, Åbo universitet)
 • Luonnontieteelliset näytteet digitoinnin avulla avoimesti saataville (Kari Kaunisto, specialforskare, enhetenf för biodiversitet, Åbo universitet)
 • The Turku Centre for Chemical and Molecular Analytics, an open access analytical chemistry infrastructure for the scientific community (Alex Dickens, docent, institutionen för bioteknologi, Åbo universitet)
 • ACTRIS – avointa, laadukasta ja yhdenmukaista ilmakehätietoa koko Euroopasta (Niku Kivekäs, doktor, gruppchef – Forskningsinfrastrukturer, Meteorologiska institutet)

14:00–14:15 Nyheter från samordningen av öppen vetenskap (på finska, Henriikka Mustajoki, generalsekreterare, Sekretariatet för öppen vetenskap, VSD)

14:15–14:45 Nyheter om öppen vetenskap (delvis på finska)

 • 14:15 Miniprojekt inom öppen vetenskap vid Åbo Akademi – Avoimen tieteen miniprojektit Åbo Akademissa (Malin Fredriksson, Åbo Akademis bibliotek)
 • 14:20 ORCID-automatiikan käyttöönotto Jyväskylän yliopistossa (Marja-Leena Harjuniemi, Jyväskylän yliopisto)
 • 14:25 FinELib ja OA-infrat (Timo Vilén, Kansalliskirjasto/FinELib)
 • 14:30 JYUcite -palvelu (Janne Seppänen, Jyväskylän yliopisto/Open Science Center)
 • 14:35 Tietoisen suostumuksen etiikka biopankkitutkimuksen kontekstissa ja tutkimusdatan avoimuus (Emmi Kaaya, Tarton yliopisto)
 • 14:40 Diskussion

14:45–15:00 Kaffepaus

15:00–15:45 Anföranden från organisationer (på finska)

 • Kohti datojen kestävää käyttöä AMKeissa (Seliina Päällysaho, forskningschef, Seinäjoki yrkeshögskola & Jaana Latvanen, chef för bibliotek och informationstjänsger, Seinäjoki yrkeshögskola)
 • Tutkimusinfrastruktuurien monet kasvot (Sanna Marttinen, verksamhetsledare, Tulanet)
 • Moniammatillinen yhteistyö Turun yliopiston Avoimen tieteen kiihdyttämön kivijalkana (Ulla Nygren, bibliotekschef, Åbo universitet & Mari Riipinen, enhetschef, Åbo universitet)

15:45–16:15 Sammanfattning och utdelning av priser i öppen vetenskap (på finska: Henriikka Mustajoki, generalsekreterare, Sekretariatet för öppen vetenskap, VSD)

Torsdag 25.11

9–9.15 Inledning och riskanalys för öppen vetenskap (på finska, Zoom-länk)

9.15–11 Korta nyheter (på finska)

 • 10:00 Tutkimus kirjoittajamaksutietojen keräämisestä ulkoisia lähteitä käyttäen (Anna-Kaarina Linna, Turun yliopiston kirjasto)
 • 10:05 FSD:n laadukkaat prosessit (Katja Moilanen, Tietoarkisto)
 • 10:10 Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus (Leo Lahti, Turun yliopisto, Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus -työryhmä)
 • 10:15 Tutkijan datapalvelujen markkinointi – Hyviä käytäntöjä jakoon! (Pauli Assinen, Helsingin yliopisto, Tutkijan datapalvelujen markkinointi -työryhmä)
 • 10.20 FAIR-periaatteiden soveltaminen ja yhteentoimivuus (Sonja SipponenCSC, FAIR-periaatteiden soveltaminen -työryhmä)
 • 10:25 Datakoulutus - työryhmän kuulumisia (Anne Sunikka, Aalto-yliopisto, Datakoulutukset-työryhmä)
 • 10:30 Tukea opiskelijoiden aineistonhallintaan – opiskelijan DMP (Sari Huttunen ja Leena Tonttila, Turun yliopiston kirjasto)
 • 10:35 Näin luotiin prosessi: aineistonhallintasuunnitelmien käsittely Suomen Akatemian rahoitusmyönnöissä Helsingin yliopistossa (Charlotte Granberg-Haakana ja Tuija Korhonen, Helsingin yliopisto)
 • 10:40 DMP-konsortion toiminta alkamassa (Sonja Sipponen, CSC)
 • 10:45 Diskussion

11–12 Paus

12–14.30 Expertgruppernas möten

14.30–15.30 Avslutning (Zoom-länk)

#avataantiedesyys21

 

Deltagande
Online
Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap