Vastuullisen avoimen oppimisen suositus kommentoitavana

9.1.2023
Läppäreitä, papereita ja kynät kädessä.

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä on avannut Vastuullisen avoimen oppimisen suosituksen kommentoitavaksi. Suositus on kommentoitavana 3.2.2023 saakka.

Kansallisessa Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksessa määriteltiin Avoimen tieteen kansallisen koordinaation valmistettavaksi suositus oppijoiden moninaisuuden ja sisältöjen vastuullisuuden huomioivista avoimesta opetuksesta ja oppimateriaaleista. Suosituksen tarkoituksena on neuvoa hyviä käytäntöjä, joilla avoimesta oppimisesta ja oppimateriaaleista voi tehdä vastuullisempia.

Suositus muodostuu kahdesta osasta, joista toisessa tarkastellaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja sisältöjen luotettavuutta avoimessa oppimisessa, toisessa taas inklusiivisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta avoimessa oppimisessa. Molempia aihepiirejä tarkastellaan oppijan, opettajan ja organisaation näkökulmista.

Linjauksen lisäksi suositus pohjautuu UNESCOn avointen oppimateriaalien suositukseen, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) -ohjeeseen ja Opettajan eettisiin periaatteisiin (OAJ). Suosituksen valmisteluvaiheessa järjestettiin kaksi työpajaa, joista kerättyä aineistoa on hyödynnetty suositusta laadittaessa.

Kuva: Scott GrahamUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös