Vastuullisempi tutkijanarviointi edellyttää läpinäkyvyyttä ja oikeita rakenteita

7.5.2021
Vastuullisemman arvioinnin askeleet.

Tutkijanarvioinnin tulevaisuuteen keskittyvän EOSC Co-Creation-hankkeen loppuraportti on julkaistu.

Avointa tiedettä voidaan rohkaista ja palkita kehittämällä vastuullisempaa tutkijanarviointia, joka huomioi laajasti avoimet tuotokset ja avoimen tieteen aktiviteetit. Vastuullisempi arviointi pohjaa sekä datan hallinnan FAIR-periaatteisiin että tutkimuksen vastuullisen arvioinnin linjauksiin (FAIReR = FAIR + Responsible). Toteutuakseen vastuullisempi arviointi edellyttää lukuisten sidosryhmien (tutkimusyhteisöjen, päättäjien, rahoittajien ja kustantajien) yhteistyötä sosiaalisten ja kulttuurillisten esteiden ja haasteiden työstämiseen. Vastuullisempi arviointi tarvitsee myös avointen tieteen käytäntöjen ja tuotoksen arvioimisen mahdollistavan teknisen infrastruktuurin kehittämistä.

Syyskuun 2020 alussa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV) alkanut EOSC Co-Creation-hanke selvitti, mikä on tutkijoiden arviointiin käytettävien tietojen nykytila suhteessa FAIR-dataan ja loi selvityksen pohjalta tulevaisuuden vision FAIR-datan käytöstä tutkijoiden arvioinnissa. FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data löydettäväksi (Findable), saavutettavaksi (Accessible), yhteentoimivaksi (Interoperable) ja uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Hankkeen englanninkielinen raportti on nyt julkaistu ja on avoimesti luettavissa Zenodossa (tarkemmat tiedot alla) sekä ladattavissa hankkeen verkkosivuilta (englanniksi).

  • Henriikka Mustajoki, Janne Pölönen, Kath­leen Gregory, Dragan Ivanović, Valerie Brasse, Joonas Kesäniemi, Elina Koivisto, Elina Pylvänäin­en (2021): Making FAIReR assessments possible. Final report of EOSC Co-Creation projects: “European overview of career merit systems’’ and “Vision for research data in research careers” https://doi.org/10.5281/zenodo.4701375

Tutkijoiden arviointi vaikuttaa esimerkiksi rekrytointi- ja rahoituspäätöksiin. Perinteisesti arviointi on perustunut suurelta osin numeerisiin tietoihin esimerkiksi julkaisu- ja viittausmääristä.

Arviointiprosessin vastuullinen avoimuus on kriittinen osa koko tutkimuksen avoimuuden lisäämistä.

Arvioinnissa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon määrällisen arvioinnin lisäksi myös laadullinen arviointi, tutkimusalojen erityispiirteet sekä tutkijan työtä muuttavien uusien muotojen, kuten digitalisaation, avoimen tieteen ja monitieteisyyden vaikutukset. Arviointiprosessin vastuullinen avoimuus on kriittinen osa koko tutkimuksen avoimuuden lisäämistä.

Vastuullisempi arviointi tarvitsee tuekseen myös uudenlaista infrastruktuuria, joka tekee mahdolliseksi avointa tiedettä edistävien tuotosten ja aktiviteettien raportoinnin ja huomioimisen arvioinneissa kattavasti ja vertailukelpoisesti. Työryhmä toteaa, että nykyisellään arvioinnin tietopohja, -mallit ja -järjestelmät ovat huomattavan julkaisukeskeisiä. Myöskään arviointidata on harvoin FAIR-periaatteiden mukaisesti avointa ja läpinäkyvää ja hyödynnettävissä. 

Hanke toteutettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnassa Avoimen tieteen ja Julkaisufoorumin yhteistyönä. Hanke jatkui syyskuun 2020 alusta maaliskuun 2021 loppuun. Hankkeen rahoitti Euroopan unionin koordinoima ja rahoittama EOSC eli European Open Science Cloud, joka on yksi keskeisistä työkaluista eurooppalaisen avoimen tieteen vision saavuttamiseksi.

Lue lisää:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös