Uusi EOSC Co-Creation-hanke tutkijanarvioinnin tulevaisuudesta alkoi syyskuussa

1.10.2020
Kuva hankkeen työryhmästä.

EOSC Co-Creation-hanke tähtää vastuullisen ja avoimen tutkijanarvioinnin tulevaisuuteen.

Syyskuun alussa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV) alkanut EOSC Co-Creation-hanke selvittää, mikä on tutkijoiden arviointiin käytettävien tietojen nykytila suhteessa FAIR-dataan ja luo selvityksen pohjalta tulevaisuuden vision FAIR-datan käytöstä tutkijoiden arvioinnissa.

FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data

  • löydettäväksi (Findable),
  • saavutettavaksi (Accessible),
  • yhteentoimivaksi (Interoperable) ja
  • uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin koordinoima ja rahoittama EOSC eli European Open Science Cloud, joka on yksi keskeisistä työkaluista eurooppalaisen avoimen tieteen vision saavuttamiseksi.

Nykytilan kartoitus

Hanke kartoittaa, millaisia kannustimia tutkijoiden julkaisu- ja muut meriittitiedot tällä hetkellä arviointi- ja rahoitusjärjestelmissä luovat FAIR datan tuottamiselle. Samalla hanke tarkastelee arvioinnissa käytettävien aineistojen nykykäytäntöjä FAIR-periaatteiden ja vastuullisen arvioinnin näkökulmasta.

Tutkijoiden arviointi vaikuttaa esimerkiksi rekrytointi- ja rahoituspäätöksiin. Perinteisesti arviointi on perustunut suurelta osin numeerisiin tietoihin esimerkiksi julkaisu- ja viittausmääristä.

Arvioinnissa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon määrällisen arvioinnin lisäksi myös laadullinen arviointi, tutkimusalojen erityispiirteet sekä tutkijan työtä muuttavien uusien muotojen, kuten digitalisaation, avoimen tieteen ja monitieteisyyden vaikutukset. Arviointiprosessin vastuullinen avoimuus on kriittinen osa koko tutkimuksen avoimuuden lisäämistä.

“Kriteerien, menetelmien ja aineistojen läpinäkyvyys, sekä tutkimustyön ja tuotosten monimuotoisuuden huomioiminen ovat vastuullisen arvioinnin kulmakiviä. Tutkijaa ja tutkimusta koskeva tietopohja ei saa olla rajoite, vaan sitä tulee kehittää FAIR-periaatteiden mukaisesti mahdollistamaan vastuullinen arviointi.”, sanoo Janne Pölönen, hankkeen kartoitusosion johtaja ja Julkaisufoorumin suunnittelupäällikkö Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

Silta tulevaisuuden visioon

Nykytilan kartoituksen jälkeen hanke tuottaa tulevaisuuden vision FAIR-datan roolista arvioinnista ja arvioinnissa käytettävän datan FAIR-ominaisuuksista. Vision tueksi luodaan tiekartan. Sekä visio- että tiekarttatyö toteutetaan yhteistyössä eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Visio pyrkii kannustamaan tutkijoita luomaan FAIR-dataa käyttäen Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM) –viitekehystä.

“Sitä saa mitä mittaa. Arviointi on siten mahdollisuus muuttaa tutkimusyhteisön toimintaa. Muutoksen suuntia voi olla useita, joten tarvitaan yhteinen kansainvälinen visio, joka tukee vastuullisen ja avoimen tieteen kehittymistä”, pohtii Henriikka Mustajoki, Avoimen tieteen kehittämispäällikkö Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja hankkeen visio-osion johtaja.

Hanke toteutetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnassa Avoimen tieteen ja Julkaisufoorumin yhteistyönä. Hanke jatkuu syyskuun 2020 alusta maaliskuun 2021 loppuun.

Lisätietoa hankkeesta:
Hankkeen kotisivu
Lisätietoa FAIR-periaatteista
EOSC portaalin kotisivu (englanniksi)

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös