Tutkijan datapalvelut -työryhmän loppuraportti julkaistu

4.8.2020
Johtaminen, Resurssit, Tukipalvelut

Aineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän käynnistämä Tutkijan datapalvelut -työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja julkaissut työn tuloksista loppuraportin.

Työryhmä asetettiin Avoimen tieteen syyspäivillä 2018. Työryhmän vetäjänä toimi Pauli Assinen Helsingin yliopistosta. Työryhmän päätavoitteeksi muotoutui laatia tutkijan datatukipalveluista kolme mallia (minimi, laajempi ja unelma/ideaali). Malli esiteltiin Avoimen tieteen kevätpäivillä 2020. Malli on kirjattu wikisivulle Tutkimusaineistojen avoimuuden hallinnan tukipalvelut ja työryhmän loppuraporttiin.

Lisäksi tavoitteena oli edistää ryhmän jäsenten välistä kokemusten vaihtoa. Konkreettisen dokumentoidun tuotoksen lisäksi työryhmän jäseniltä tuli positiivista palautetta keskusteluista ja kokemusten vaihdosta ryhmän tapaamisissa. Palautteen perusteella ainakin parissa organisaatiossa jo työryhmän työskentelyn välituotoksia on käytetty tukipalvelujen suunnittelussa.

Työryhmän käsittelemiä teemoja tulee esiin myös Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjauksessa, joka avataan kommentoinnille elokuun puolivälissä.

Tutkijan datapalveluiden minimimalliTutkijan datapalveluiden laajempi malliTutkijan datapalveluiden ideaalimalli

Sinua saattaisi kiinnostaa myös