Plan S ja Rights Retention -strategia

14.9.2020
Open Access -logo

Johan Rooryck (Leiden University) ja Robert Kiley (Wellcome Trust) esittelivät 8.9.2020 webinaarissa Plan S:n uutta Rights Retention -strategiaa.

Esitelmöitsijät huomauttivat koronatilanteen osoittaneen, miten vanhanaikaisia maksumuurit ja tutkimusjulkaisujen embargot ovat. Pandemioiden ja ilmastonmuutoksen kaltaiset ongelmat kaipaavat ketterää tutkimusta ja nopeaa uuden tiedon tuottamista ja levittämistä, mikä ei ole mahdollista, jos ratkaisevat tutkimustulokset eivät ole välittömästi kaikkien saatavilla.

Sopimuksilla sopimuksia vastaan

Plan S:n takana olevaan cOAlition S -verkostoon kuuluvien rahoittajien kannalta paras tilanne olisi, jos kaikkien heidän rahoituksellaan tehtyjen tutkimusartikkelien lopullinen julkaistu versio (Version of record) olisi välittömästi avoimesti saatavilla. cOAlition S:n jäsenet kannustavat julkaisukanavia avaamiseen antamalla mahdollisuuden käyttää tutkimusrahoitusta avatun ja julkaistun version toimittamisesta syntyneisiin kohtuullisiin kustannuksiin. Mikäli julkaisukanava ei lopullisen version välittömään avaamiseen suostu, cOAlition S hyväksyy myös sen vaihtoehdon, että julkaisun vertaisarvioitu viimeinen käsikirjoitusversio (final draft tai Author accepted manuscript) rinnakkaistallennetaan julkaisuarkistoon, jossa se on välittömästi avoimesti saatavilla.

Jotta kaikilla cOAlition S:n jäseniltä rahoitusta saaneilla tutkijoilla olisi aina mahdollisuus vähintään final draftin välittömään rinnakkaistallentamiseen, cOAlition S -rahoittajat uudistavat rahoitusehtojaan. Uusien ehtojen mukaan rahoitusta saavat tutkijat sitoutuvat siihen, että kaikki tutkimustuloksista syntyvät final draftit lisensoidaan CC BY -lisenssillä tai poikkeustapauksissa CC BY-ND -lisenssillä ja rinnakkaistallennetaan välittömästi avoimesti saatavaksi.

Kun cOAlition S -rahoittajalta rahoitusta saanut tutkija siis etsii julkaisukanavaa artikkelilleen, hänen on kerrottava, että hän on saanut rahoitusta cOAlition S:n jäseneltä ja sen vuoksi mahdollinen final draft on lisensoitava rahoituksen ehtojen mukaisesti. Rahoittajan määrittämät ehdot sitovat tutkijaa oikeudellisesti, jolloin hän ei voi enää solmia julkaisukanavan kanssa sopimuksia, jotka veisivät häneltä oikeuden final draftin välittömään rinnakkaistallentamiseen.

cOAlition S tukee tutkijoita

cOAlition S levittää julkaisukanaville tietoa uusista rahoitusehdoistaan, jotta ne eivät voisi yrittää kieltää välitöntä rinnakkaistallentamista sillä perusteella, etteivät ole tienneet cOAlition S:n asettamista ehdoista. Samassa yhteydessä julkaisukanavilta kerätään tietoa, miten ne suhtautuvat uusiin ehtoihin. Julkaisukanava voi esimerkiksi todeta jo julkaisevansa kaikki artikkelinsa avoimesti tai sitten hyväksyvänsä vain niiden final draft -version välittömän rinnakkaistallennuksen rahoitusehtojen mukaisesti. Julkaisukanava voi myös ilmoittaa, ettei ole Plan S -rahoitusehtoihin soveltuva kanava.

Kerättyjä tietoja cOAlition S hyödyntää joulukuussa julkaistavan julkaisukanavatyökalun laatimisessa. Tuleva työkalu on vapaasti kaikkien käytettävissä. Näin tutkijat ja tutkimuksen tukipalvelut pystyvät tarkistamaan nopeasti, onko jokin tietty julkaisukanava Plan S -ehtojen mukainen.

Linkki webinaarin diaesitykseen lisätään myöhemmin.

Lisätietoa Plan S:stä

Plan S on syyskuussa 2018 alkanut hanke, joka edistää tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta. Hankkeen takana on cOAlition S, kansainvälinen tutkimusrahoittajien verkosto. Plan S -hanke vaatii, että 2021 alkaen cOAlition S -jäseniltä rahoitusta saaneista tutkimuksista tehdyt tutkimusjulkaisut julkaistaan avoimen saatavuuden mahdollistavissa julkaisukanavissa. Avoimen saatavuuden voi toteuttaa myös rinnakkaistallennuksella.

Kuva: Creative Commons

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös