Sopusoinnussa vai ristiriidassa? - Plan S -suunnitelman ja Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen osaluonnoksen vertailua

8.10.2019
Kansalliskirjasto.

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen ensimmäisen osaluonnoksen yhteensopivuus Plan S -suunnitelman kanssa on herättänyt paljon keskustelua. Kokonaisuudessaan molemmat linjaukset tukevat toisiaan.

Yhteinen päämäärä

Kansainvälisen Plan S -suunnitelman päätavoitteena on, että tutkimusjulkaisut olisivat avoimesti saatavilla eivätkä piilossa maksumuurin takana. Suomalaisen linjauksen ensimmäinen osa käsittelee vain tieteellisiä artikkelijulkaisuja ja jättää esimerkiksi monografiat myöhemmän keskustelun asiaksi, mutta tieteellisten artikkelijulkaisujen osalta yhtyy Plan S:n tavoitteeseen.

Sekä Plan S että suomalainen linjaus tarkoittavat julkaisun avoimella saatavuudella välitöntä avoimuutta. Tämä tarkoittaa, etteivät ne kannata avointa julkaisemista edeltäviä embargoaikoja.

Yhteisiä periaatteita

Plan S -suunnitelmaan sitoutuneet rahoittajat ovat valmiita tukemaan avoimeen julkaisemiseen liittyviä kustannuksia, jos ne pysyvät järkevällä tasolla. Myös suomalaisen linjauksen ensimmäisen osan luonnoksessa on omaksuttu periaatteeksi, ettei avoin julkaiseminen saisi johtaa kustannusten hallitsemattomaan kasvuun. Sekä Plan S että suomalainen linjaus pitävätkin tärkeänä, että julkaisemiseen liittyvät kustannukset saataisiin läpinäkyviksi, jotta kustannusten kehitystä olisi mahdollista seurata

Myös avoimet lisenssit ovat molemmille linjauksille tärkeitä. Sekä Plan S että suomalainen linjaus suosivat tutkimusten julkaisussa CC-lisenssejä ja erityisesti CC-BY-lisenssin käyttämistä

Molempia linjauksia yhdistää myös ajatus, ettei avoimen julkaisemisen tukeminen saa merkitä tutkimuksen laadun heikkenemistä. Samalla sekä Plan S että suomalaisen linjauksen osaluonnos huomioivat, että tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden tukeminen vaatii rinnalleen uudistuksia esimerkiksi tutkimusrahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden arviointijärjestelmissä

Onko eroja?

Erityisesti Plan S -suunnitelman ja suomalaisen linjauksen osaluonnoksen aikataulujen yhteensovittaminen on herättänyt kysymyksiä. On esimerkiksi kysytty, onko suomalaisen linjauksen luonnosteltu aikataulu liian kunnianhimoinen, kun Plan S on ulottanut julkaisijoiden siirtymäajan vuoteen 2024 päättyväksi.

Ristiriita on kuitenkin vain näennäinen, sillä Plan S -suunnitelman aikataulussa 2024 koskee vain julkaisijoiden kanssa tehtäviä transformatiivisia sopimuksia, kun taas Plan S kokonaisuudessaan astuu voimaan jo 2021. PlanS:n kohdalla on tärkeä huomioida se, että se koskee tutkimushankkeita, joiden rahoitukset myönnetään vuoden 1.1.2021 jälkeen. Täten ensimmäisiä julkaisuja voidaan odottaa vuodenvaihteessa 2021 - 22. Näin suomalaisen linjauksen alkaminen vuonna 2020 ja välittömän avoimuuden saavuttaminen vuonna 2022 ovat linjassa PlanS aikataulun kanssa. Suomalaisen linjauksen ensimmäisen osan luonnoksessa toimenpiteet on kirjattu alkamaan 2020, jolloin kansallinen tiedeyhteisö ehtii hyvin valmistautua myös Plan S -suunnitelman alkamiseen.

Huomattavin ero linjauksissa onkin, että suomalainen linjaus täydentää monin paikoin Plan S -suunnitelmaa. Näin suomalainen linjaus esimerkiksi tarkentaa Plan S -suunnitelman linjauksia Suomessa julkaistavien tutkimusartikkelien osalta, jotta suomalaisten tiedelehtien asema taattaisiin myös avoimen julkaisemisen yleistyessä.

Kuva: Kansalliskirjasto: Flickr: natlibfi

Julkaistu 8.10.2019