Oppimisen avoimuuden suositusluonnoksia kommentoitavana

26.3.2021
Lyijkyniä kupissa.

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä on avannut neljä suositusluonnosta kommentoitavaksi. Luonnoksia voi kommentoida perjantaihin 23.4.2021 asti.

Luonnostellut suositukset tukevat Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjausta ja esittelevät hyviä käytäntöjä, joilla linjauksen päämääriä ja tavoitteita voi käytännössä toteuttaa. Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä viimeistelee suositukset kommentoinnin perusteella lopulliseen asuunsa.

Kommentoitavana olevat suositukset

Avoimen oppimisen osaamisvaatimukset

Avoimen oppimisen osaamisvaatimukset tukevat avoimessa oppimisessa tarvittavien valmiuksien hankkimista. Osaamisvaatimuksissa määritellään tietoja ja taitoja, jotka liittyvät keskeisesti avoimen oppimisen osaamiseen.

Vaatimuksissa määritellyt tiedot ja taidot on jaettu kolmeen eri tasoon. Perustiedot ja -taidot auttavat erityisesti avointen oppimateriaalien hyödyntämisessä. Hieman syventävämmät tiedot ja taidot liittyvät vuorostaan avointen oppimateriaalien laatimiseen. Pisimmälle edistyneet valmiudet koskevat yleisempää avoimen oppimisen vaikuttamista.

Suositus oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta meritoitumiseen

Suosituksessa esitellään hyviä käytäntöjä, joiden avulla oppimisen avoimuuden ansioita voi ottaa huomioon erilaisissa arviointitilanteissa. Suositus pyrkii myös näyttämään, miten monenlaisia oppimisen avoimuuden meriitit voivat olla.

Suosituksessa jaotellaan oppimisen avoimuuden meriitit kolmelle osaamistasolle, mikä voi helpottaa esimerkiksi meriittien arvioimista urapolun eri vaiheissa. Lisäksi suosituksessa esitellään malli, jota voi hyödyntää oppimisen avoimuuden meriittien kirjaamisessa.

Asiantuntijaryhmä toivoo erityisesti ehdotuksia, miten oppimisen avoimuudesta meritoituminen voitaisiin suosituksessa sitoa osaksi yleisempää oppimisesta meritoitumista.

Avointen oppimateriaalien laatukriteeristö

Avointen oppimateriaalien laatukriteeristö on laadittu avuksi avointen oppimateriaalien tekijöille sekä avoimia oppimateriaaleja arvioiville käyttäjille. Myöhemmin kriteeristöä täydennetään muuhun avoimeen oppimiseen liittyvillä laatukriteereillä.

Kriteeristössä esitellään avoimille oppimateriaaleille viisi laatukriteeriä ja näille tarkempia osatekijöitä. Laaduntekijät on jaoteltu lisäksi kolmeen tasoluokkaan, jotka koskevat perustason, kehittyneemmän tason ja edistyneen tason oppimateriaaleja.

Asiantuntijaryhmä toivoo erityisesti kommentteja, onko kriteeristö helposti hyödynnettävissä käytännön työssä.

Opas avointen oppimateriaalien saavutettavuudesta

Oppaan tarkoituksena on auttaa avoimiin oppimateriaaleihin liittyvissä saavutettavuuskysymyksissä. Myöhemmin opasta täydennetään avoimia oppimisympäristöjä käsittelevällä osuudella.

Oppaan keskiöön on nostettu avoimien oppimateriaalien käyttäjät ja saavutettavuuden heille tarjoamat hyödyt. Opas neuvoo myös, miten avoimien oppimateriaalien tekijät voivat huomioida saavutettavuuden ja miten organisaatiot voivat tukea tekijöitä saavutettavuuskysymyksissä.

Kuva: Kelly SikkemaUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös