Ohje tieteellisille julkaisukanaville vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi

23.3.2020
Kuvituskuva

Tutustu tieteellisille julkaisukanaville suunnattuun ohjeeseen vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimisesta.

Vastuullisuus, läpinäkyvyys, avoimuus ja toistettavuus ovat tieteen kulmakiviä. Kestävällä tavalla toteutettu avoin tiede ja vastuullinen datanhallinta edistävät näiden tavoitteiden toteutumista.

Tiedelehdissä julkaistuihin artikkeleihin ei yleensä ole mahdollista liittää tutkimuksessa käytettyjä aineistoja tai dataa, mutta niiden jakaminen on hyödyllistä monella tavalla. Jakaminen esimerkiksi mahdollistaa aineiston ja datan jatkokäytön uusissa tutkimuksissa ja helpottaa tutkimusten toistamista.

Edellä mainituista syistä tieteellisten julkaisukanavien olisi hyvä kiinnittää huomiota siinä julkaistujen tutkimusten aineistojen ja datan saatavuuteen ja saavutettavuuteen sekä ohjeistaa kirjoittajiaan huomioimaan näihin liittyvät seikat.

Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa on julkaistu tieteellisiä julkaisukanavia varten opas, jossa neuvotaan, kuinka julkaisukanava voi laatia selkeän vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan.

Kuva: Unsplash - Mika Baumeister.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös