Koordinaatio jalkautuu - Vaasan Tritonia

11.4.2019
Kuvituskuva

Keskustelussa mukana: Anne Lehto, Katri Rintamäki, Pia-Maria Niemitalo, Viveca Rabb, Ann-Sofie Källund, Heidi Troberg, Anne Aro, sekä Henriikka Mustajoki (TSV).

Vaasan yliopistossa avointa tiedettä edistetään laajalla rintamalla ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tritonia - viiden korkeakoulun yhteinen kirjasto - on avoimen tieteen keskiössä. Kansallinen avoimen tieteen koordinaatio tapasi Tritonian avoimen tieteen asiantuntijoita maaliskuun lopulla.

Vaasassa avoimen tieteen kehittämistyö on erityislaatuista, koska siihen osallistuu viisi korkeakoulua: Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Hanken, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) sekä Novia. Jokainen korkeakoulu vastaa itsenäisesti avoimen tieteen kehittämisestä ja linjauksista. Esimerkiksi Vaasa yliopistossa avoimen tieteen koordinaation kokonaisvastuu on tutkimuspalveluiden tehtävä ja he koordinoivat niitä yhdessä Tritonian, tietohallinnon ja viestinnän kanssa. 

Koska Tritonia- kirjasto palvelee eri painotuksilla toimivia yliopistoja sekä ammattikorkeakouluja, vaatii yhteisten linjausten luominen ja työkalujen tuottaminen laaja-alaista osaamista. Lisäksi Tritonian omaleimaisuutta lisää Tritonian kaksikielisyys, sekä se, että osalle korkeakouluista Tritonia ei ole ainoa kirjasto. Tritonian kokonaisuudessa on tärkeää varmistaa tiedonkulku eri toimijoiden kesken sekä sopia tehtäväkokonaisuuksista ja rooleista päällekkäisyyksien välttämiseksi. Avoimen ja vastuullisen tieteen muuttuvan osaamisen kehittäminen on jatkuva haaste kirjastolle. Tutkijarajapinnassa toimittaessa on erityisen tärkeää tuntea kunkin korkeakoulun omat linjaukset ja käytänteet. Tritonia on siten tavallaan pienoismalli kansallisesta avoimen tieteen moninaisesta ja yhteisöllisestä työstä. 

Laaja-alaisuuden haasteeseen on Vaasassa tartuttu erityisesti monipuolisen koulutuksen kautta:

  • Avoimen tieteen opetukseen voivat henkilökunta ja jatko-opiskelijat osallistua erillisillä lyhytkursseilla. 
  • Vaasan yliopiston jatko-opiskelijat voivat suorittaa myös kansallisen avoimen tieteen verkkokurssin
  • Tutkijoiden osaamisen kartuttamista tukevat Tritonian tuottamat verkko-opetusmateriaalit.
  • Vaasan yliopistossa avoin tiede on osa pakollista opetusta jo perustutkintovaiheessa. 
  • Yksi koulutusinnovaatio on yhdessä opinto-ohjauksen kanssa järjestetyt drop in -työpajat Vaasan yliopiston opinnäytetyöntekijöille. Työpajoissa opastetaan esimerkiksi tiedonhankintaan ja viittauskäytänteisiin. 

Suurelle tutkija- ja opiskelijayhteisölle tarjottu laadukas opetus on tukeva perusta avoimen tieteen edistämiselle koko Vaasan korkeakouluyhteisössä. Koulutustarjontaa tukevat myös monenlaiset kohdennetut tukipalvelut sekä verkossa että myös lähituen muodossa.

Rinnakkaistallennusta Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkistoon on käynnistetty 2018-2019. Tritonia on ottanut mallia Jyväskylässä kehitellystä työtavasta, jossa kirjasto on merkittävässä roolissa rinnakkaistallennuksen toteuttajana ja tukee siten suoraan tutkijoita ja koko tutkimusyhteisöä. Myös maisteri- ja väitöskirjavaiheen opinnäytetyöt Vaasan yliopistossa ovat jatkossa avoimesti saatavilla Osuva-julkaisuarkiston kautta. Tritoniassa mukana olevien ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ovat jatkossakin avoimesti saatavilla Theseus-tietokannasta. Pienen VAMKin osalta on kiinnostavaa, että viime vuoden tilastojen perusteella kaksi Theseuksen kaikkien aikojen eniten ladattua opinnäytetyötä on tehty VAMKissa. 

Vaasan yliopiston henkilökunta on osallistunut aktiivisesti avoimen tieteen koordinaation työryhmiin ja toimintaan. Kuten monessa muussakin pienemmässä organisaatiossa, koordinaatio on tärkeä yhteistyön muoto tilanteessa, jossa kaikilla asiantuntijoilla on useita erikoisaloja ja vain harvoin mahdollisuus keskittyä yhden toiminnan edistämiseen. Koordinaatiolta toivotaan erityisesti yhteisiä kansallisia suosituksia ja roolimalleja, joiden avulla voidaan laatia paikallisia ohjeita ja linjauksia. Siten kansallinen koordinaatio antaa selkänojaa omalle toiminnalle. Tärkeää on myös viestintä ja erityisesti kuratoitu sisältö, kuten Avoimen tieteen uutiskirje. Sen avulla on monen helppo pysyä mukana tärkeimmissä avoimen tieteen muutoksissa.   

Teksti: Henriikka Mustajoki

Sinua saattaisi kiinnostaa myös