Dataviittaustiekartta julkaistu

18.5.2018
kuvituskuva.

Data-asiain kansalliskomitea ryhtyi vuonna 2017 valmistelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen toimeksiannosta selvitystä tutkimudataan viittaamisen käytäntöjen vakiinnuttamisesta Suomessa.

Työn tulos, dataviittaustiekartta suomalaiselle tiedeyhteisölle, on nyt julkaistu kansalliskomitean kotisivuilla, osoitteessa www.fcrd.fi/data-citation/. Se on tallennettu myös Kansalliskirjaston julkaisuarkistoon Doriaan, josta se löytyy tunnisteella URN:NBN:fi-fe201804106446

Tiekartta on englanninkielinen, johtuen suomalaisen tiedeyhteisön kansainvälisyydestä sekä tavoitteesta saattaa dokumentti osaksi maailmalla dataviittauksista käytävää keskustelua.

Tutkimusdataan viittamisen käytäntöjen vakiinnuttaminen edellyttää toimenpiteitä niin data-arkistoilta, tutkijoilta, julkaisijoilta, tutkimusinstituutioilta kuin rahoittajiltakin. 

Tiekartan luonnosversio julkaistiin syksyllä 2017 tiedeyhteisön kommentoitavaksi. Kommentteja tuli kaikista keskeisistä sidosryhmistä. Tiekarttaa pidettiin yleisesti aihepiirinsä osalta tarpeellisena ja sisällöllisesti laadukkaana. Huolta herätti tavoitteiden kunnianhimoisuus sekä joidenkin suositusten edellyttämät lisäresurssit. 

Keskustelu tutkimusdataan viittaamisesta osana avointa tiedettä jatkuu Tampereen yliopistokampuksella 18.5. klo 10-15 järjestettävässä työpajassa "Tutkimusdataan viittaaminen: tiekartasta käytäntöön". Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista. Ohjelma- ja ilmoittautumistiedot löytyvät osoitteesta https://www.fcrd.fi/events/tutkimusdataan-viittaminen-tieka/

Yhteydenotot

Heidi Laine

Datan jäljet -projektin koordinaattori

Data-asiain kansalliskomitean sihteeri

heidi.laine@helsinki.fi

@heidiklaine

 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös