Koordinaatio jalkautuu - Oulun yliopisto

15.1.2019
Kuvituskuva

Oulun yliopiston avoimen tieteen osaajat ja tekijät kokoontuivat kertomaan, miten yhteistyöllä avoin tiede edistyy

Oulun yliopistossa, kuten niin monessa muussakin, kirjasto on avoimen tieteen edistämisen ydinaluetta. Oulun yliopiston juuri julkaistut arvot: luomme uutta, kannamme vastuuta ja onnistumme yhdessä olivat selkeästi nähtävissä kun keskustelimme avoimen tieteen asioista.

Luomme uutta

Oulun yliopistossa on julkaistu uusi vastuullisen tutkimuksen linjaus joulukuussa 2018. Tämä linjaus kokoaa tutkimuksen tekemisen ja sitä tukevien rakenteiden avoimuuden ja eettisyyden periaatteet uudella ja rakentavalla tavalla vastuullisuuden käsitteen alle. Avoimuus ei ole koskaan irrallinen muista tutkimusta ohjaavista periaatteista ja se käy selkeästi ilmi Oulun uudesta linjauksesta.

Uutta Oulussa on myös jokaiseen tiedekuntaan rekrytoitavat data-asiantuntijat. Näiden tutkijoiden uutena osa-aikaisena tehtävänä on tukea ja lisätä vastuullista datan käyttöä ja avaamista. Ensimmäiset asiantuntijat aloittavat työssään keväällä 2019.

Kannamme vastuuta

Avoin tiede ei ole ilmaista. Oulun yliopistossa on pohdittu tänä vuonna erityisesti avoimen julkaisemisen kustannuksia ja vaihtoehtoja. Vastuuta on kannettu ottamalla käyttöön kirjoittajamaksujen kirjaaminen sekä lisäämällä rinnakkaistallennuksien helppoutta tutkijalle.

Vastuuta kannetaan myös kehittämällä uutta laajempaa opintokokonaisuutta tohtorivaiheen tutkijoille. Kurssilla yhdistyy vastuullisen tieteen linjausten mukaisesti avoin tiede, tiedonhallinta sekä tutkimuseettiset kysymykset.

Vastuunkannon kysymyksiä herättää myös kansallisestikin haastavat kysymykset datapalveluista. Ovatko tutkimusaikaiset datapalvelut yliopiston vastuulla vai tulisiko niille kehittää kansallisia ratkaisuja? Erityisen tärkeä kysymys on arkaluontoisten tai muuten luottamuksellisen datan suhteen.

Onnistumme yhdessä

Yhdessä tekeminen on Oulun Yliopistossa vakiintunut työtapa. Kirjasto, tutkimuksen strateginen tuki ja yliopiston johto tekevät yhdessä töitä avoimuuden edistämiseksi. Yhteistyössä jalkaudutaan myös tiedekuntiin ja tutkimusryhmiin ratkomaan esteitä tieteen avoimuuden tieltä. Hyväksi on Oulussakin havaittu tiedon ja osaamisen vieminen suoraan tutkijan työpöydän ääreen. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi ORCID-tunnusten laajempi käyttö, Plan S:n vaikutus julkaisutoimintaan, pitkäaikaissaatavuuden mahdollisuudet ja vaatimukset sekä tietosuoja.

Yksi keskeinen mahdollisuus avoimen tieteen edistämiselle on yhteistyö datanhallinnan suunnitelmien tekovaiheessa. Oulun yliopistossa tarjotaan tähän räätälöityä koulutusta sekä tutkijalle yhden luukun helpdesk.

Avoin tiede on osa vastuullista tutkimusta ja tämä näkökulma on vahvasti ohjaamassa Oulun yliopiston avoimen tieteen toimintaa. Kysyin lopuksi mitä oululaiset toivoisivat avoimen tieteen koordinaatiolta ja vastaus oli selvä – selkeää kansallista visiota sekä selkeyttä siitä miten avointa tiedettä rahoitetaan. Näistä on hyvä jatkaa yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa.

Keskusteluun osallistuivat Oulun yliopistosta kirjastonjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen, palvelupäälliköt Tiina Jounio ja Pekka Olsbo, avoimen tieteen informaatikko Mari Katvala, informaatikot Aila Louhelainen, Tiina Sipola ja Jani Sassali kirjastosta sekä tiedepoliittinen erityisasiantuntija Miki Kallio ja laatupäällikkö Aija Ryyppö Strategian ja tiedepolitiikan yksiköstä yhdessä TSV:n avoimen tieteen kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoen kanssa. Keskustelupaikkana toimi Oulun Yliopiston tiedekirjasto Pegasus.

Teksti: Henriikka Mustajoki

Sinua saattaisi kiinnostaa myös