Koordinaatio jalkautuu - Lapin yliopisto

1.4.2019
Kuvituskuva

Paikalla: Lapin yliopiston kirjastosta Susanna Parikka, Liisa Hallikainen,Toni Raja-Hanhela ja Eija Kumpula sekä Henriikka Mustajoki (TSV)

Lapin yliopistossa tapasimme kirjaston avoimen tieteen asiantuntijoiden kesken aurinkoisena talvipäivänä. Pienen organisaation edut ja haasteet tulivat keskustelussa esiin jo esittelyvaiheessa - kaikilla oli monta roolia avoimen tieteen edistäjinä. Osaajilla riittää siis tehtävää ja opittavaa, mutta toisaalta osaaminen on vahvaa ja yhteistyö mutkatonta. 

Lapin yliopistossa tieteen avoimuus on luonnollinen osa tiedeyhteisön toimintaa. Avoimuus nivoutuu Lapin yliopiston toiminnassa vahvasti näkemykseen, että avoimuus on osa vastuullista tutkimusta ja opetusta. Näissä on keskitytty datanhallintasuunnittelun ohjeistukseen ja koulutukseen sekä tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisen edistämiseen. Kansallisesti tuettu ja ohjeistettu DMPTuuli on Lapin yliopistossa integroitu osaksi datanhallinnan suunnittelua. 

Avoimuuden tärkeys on näkynyt avoimen tieteen ottamisena mukaan tohtorikoulutukseen jo 2015. Tänä vuonna avoimen tieteen opetus tulee osaksi perustutkintoja sekä alku- että graduvaiheessa. Rinnakkaistallentamisen kannustamisessa Lapin yliopistolla on vielä tehtävää, mutta yleisesti avointen julkaisujen määrä (36,5%) on ansiokkaasti kansallista keskiarvoa.

Lapin yliopisto tukee työtä avoimen tieteen yhteisten kansallisten linjausten laatimiseksi. Osaa kaivatuista linjauksista valmistellaan jo Avoimen tieteen koordinaation työryhmissä, kuten esimerkiksi aineistojen omistajuudesta sopimisen ohjeistusta. Lapin yliopistossa on pohdittu myös vierailevien ja apurahatutkijoiden asemaa avoimen tieteen näkökulmasta. Tähän kysymykseen törmätään entistä enemmän koko tutkimusyhteisössä, joten sen tiimoilta olisi varmasti tilausta yhteisille linjauksille. Yleisesti kansalliset linjaukset tukevat Lapin yliopiston asiantuntijoita erityisen hyvin, sillä rajalliset resurssit tulevat silloin parhaalla mahdollisella tavalla käytetyiksi. 

Lapin yliopistossa tuli esiin myös lähes kaikkialla muuallakin havaittu tärkeä tavoite tutkijoiden tietämyksen lisäämisen tarpeesta ja sen haasteellisuudesta. Pienet resurssit ja kiireiset tutkijat haastavat miettimään luovasti tapoja, joilla osaaminen ja tieto leviää mahdollisimman laajalle. Tasapainoilu kansallisten ja paikallisten vaatimusten ja työtehtävien välillä on jatkuvaa kaikilla toiminnan tasoilla. Lapin yliopiston etuna ovat kuitenkin erittäin osaavat ja aikaansaavat asiantuntijat. Lapissa ei tarvitse miettiä onko asioita tehty huonosti, kehnosti tai ei ollenkaan, sillä avoin tiede on vahvasti osa yliopiston toimintaa. 

Teksti: Henriikka Mustajoki

Sinua saattaisi kiinnostaa myös