Koordinaatio jalkautuu Itä-Suomen yliopistoon

22.5.2019
Kuvituskuva

Keskustelussa Joensuussa mukana: Jarmo Saarti, Helena Silvennoinen-Kuikka, Tomi Rosti, Kari Korhonen, Outi Tikkanen, Anne Karhapää, Riitta Porkka, Marja Kuittinen sekä Henriikka Mustajoki (TSV).

Itä-Suomen yliopistossa ollaan edelläkävijöitä oppimisen avoimuudessa. Tähän kuluu sekä avoimuudesta oppimista ja opettamista että muun opetuksen avaamista. Työtä tehdään laajalla yhteistyörintamalla, jossa keskiössä on yliopiston kirjasto ja sinne koottu oppimisen tiimi. 

Itä-Suomessa avoimuudesta oppimista tuetaan kirjaston avoimilla oppimateriaaleilla, henkilökunnalle tarjotulla täsmäkoulutuksella sekä systemaattisella tiedonhakuopetuksella perus- ja jatko-opiskelijoille. Seuraavaksi on suunnitteilla graduvaiheen opintojakso, jossa aineistonhallintasuunnitelmat ovat keskeisessä roolissa.

Oppimisen avoimuuden kehittäminen on Itä-Suomessa keskeinen tavoite. Avoin oppiminen on ymmärretty hyvin laajasti kattamaan paljon muutakin kuin avoimet oppimateriaalit. Esimerkiksi oppimisympäristöjen avoimuus on yksi keskeinen työväline avoimuuden edistämiseksi. Itä-Suomen kahden kampuksen malli on antanut kimmokkeen kehittää toimivia yhteistyömuotoja, joilla oppiminen mahdollistuu, vaikka oppijat olisivat kaukana toisistaan. Tätä osaamista ja teknologiaa käytetään nyt avoimen ja jatkuvan oppimisen kehittämiseksi ja osaamisen jakamiseksi myös muille korkeakouluille. 

Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa onkin yksi Itä-Suomen yliopiston strategisista painopisteistä. Strateginen painopiste on näkynyt kirjaston resursoinnissa ja Itä-Suomen yliopiston vahvassa kansainvälisessä verkostoitumisessa. 

Oppimisen lisäksi Itä-Suomessa tuetaan avointa tiedettä monin keinoin. Rinnakkaistallennukseen panostetaan ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden tuottamista artikkeleista yli 50% on avoimesti saatavilla. Kirjaston ylläpitämä AvoinUEF-verkosto kokoaa avoimen tieteen yliopiston tutkijoiden ulottuville. Avoin tiede on laajemminkin Itä-Suomen yliopiston kirjaston toiminnan keskiössä ja kirjaston tehtävänä on koota yliopiston muut osaajat ja päättäjät avoimen tieteen yhteistyöhön.

Avoimen tieteen koordinaatiolta Itä-Suomen yliopistossa toivottiin erityisesti yhteisiä ohjeistuksia esimerkiksi tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden juridisiin kysymyksiin. Osallistuminen avoimen tieteen koordinaatioon on koettu tärkeäksi ja Itä-Suomen yliopiston osaamista on siten saatu mukaan koordinaatiossa tehtävään strategiatyöhön osallistumalla neljään asiantuntijaryhmään.

Teksti: Henriikka Mustajoki

Sinua saattaisi kiinnostaa myös