Kansallinen yhteistyö sai tunnustusta IDCC:ssä

8.3.2024
Kuvassa näkyy Edinburghin linna poutaisena päivänä. Pihamaalla on muutamia ihmisiä. Edinburghin linna on korkealle kalliolle rakennettu linna Edinburghin keskustassa.

International Digital Curation (IDCC) konferenssi järjestettiin 18. kerran 19.-21. helmikuuta 2024 Skotlannissa. CSC:n Siiri Fuchs, Pinja Immonen ja Päivi Rauste saivat palkinnon parhaasta posterista. Lue terveiset Edinburghista.

IDCC 2024 toi ihmisiä yhteen kaikilta tieteenaloilla eri puolilta maailmaa ja ajatuksia vaihdettiin datan kuratoinnin ja datapolitiikkojen parhaista käytänteistä.  Kolmipäiväisen konferenssin pääteemana oli "Trust through Transparency" eli luottamus läpinäkyvyyden kautta.  Teema näyttäytyi tapahtuman työskentelytavoissa: työpajoissa, esityksissä, avainpuheenvuoroissa sekä julistenäyttelyssä.

Tunnelma IDCC:ssä oli vieraanvarainen ja rento unohtamatta tapahtuman korkeaa ammatillisuutta. Kuulimme monia mielenkiintoisia esityksiä digitaalisen kuratointimaailman terävimmältä kärjeltä. Keskusteluissa ja esitelmissä toistui kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä huolimatta nopeasti kehittyvästä teknologiasta ja koneiden roolista. Keskeinen sanoma oli siis mielestämme se, kuinka tärkeää on keskittyä ihmisten välisen vuorovaikutuksen laatuun kehitettäessä ja ylläpidettäessä parempia ohjelmistoja tai työkaluja mm. aineistojen kuratointiin.

Esittelimme konferenssissa julisteemme nimeltä "Challenges in Research Documentation: Enhancing Transparency and Reproducibility" (Tutkimusdokumentaation haasteet: Avoimuuden ja toistettavuuden lisääminen). Julisteet olivat esillä kahdella eri tavalla: perinteisessä julistenäyttelyssä ja Minute Madness -sessiossa, jossa Pinja Immonen esitteli 60 sekunnin yhteenvedon julisteestamme. Kaiken kaikkiaan IDCC:ssä oli esillä 40 julistetta ja päädyimme voittamaan parhaan posterin palkinnon. Valinta tehtiin yleisöäänestyksellä konferenssin julisteiden joukosta! Saimme erinomaista palautetta sekä julisteestamme että Suomessa tehdystä työstä.

Julistenäyttelyn aikana yksi yleisimmistä kysymyksistä julistettamme katsomaan tulleilta ihmisiltä oli: Miten onnistumme houkuttelemaan tutkijoita puhumaan työpajoissamme ja tapahtumissamme? Keskustelujemme perusteella näytti siltä, että yksi muiden maiden suurimmista haasteista on saada tutkijat puhumaan vapaaehtoisesti datan dokumentoinnista ja datanhallinnasta, mikä johtaa tilanteeseen, jossa tällaisten tapahtumien järjestäminen on lähes mahdotonta. Suomessa tutkijat ovat olleet iloisia voidessaan jakaa dokumentointiin liittyviä vinkkejään ja kokemuksiaan!

Konferenssissa eniten huomiota herättävä asia oli kuitenkin se, miten voimme tehdä kansallisella tasolla yhteistyötä tällaisessa aiheessa. Keskeistä on tieteenalat ja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö sekä avoin ja läpinäkyvä vuoropuhelu. Lisäksi kaikki ovat enemmän kuin tervetulleita mukaan datan dokumentointitaitojen ja ohjemateriaalin kehittämiseen. Tuotettu materiaali on kaikkien hyödyksi. Tämä luo win-win-tilanteen kaikille mukana oleville. Voit lukea Datatukiverkostosta ja siitä miten se on perustettu lisää linkistä.  

IDCC 2024 tapahtuman parhaana palkittu CSC:n posteri. Aiheena ovat kansallinen yhteistyö, yhdessä järjestetyt työpajat sekä avoimesti saatavilla olevat ohjeet liittyen tutkimusdatan dokumentoinnin hyviin käytänteisiin.

CSC:n Siiri Fuchs, Pinja Immonen ja Päivi Rauste saivat palkinnon parhaasta posterista Edinburghissa. Kuva: CSC. 

Mistä julisteessa oli kyse?

Julisteessa tiivistettiin, mitä olemme tehneet Suomessa parin viime vuoden aikana lisätäksemme tietoisuutta tutkimusdatan ja tutkimusprosessin dokumentoinnin tärkeydestä, mutta myös siitä, miten tuemme tutkijoita. Tavoitteena on ollut tehdä yhteistyötä kansallisella tasolla, ja tässä hyödynsimme CSC:n Datatukiverkostoa.

Vuonna 2022 CSC ja Itä-Suomen yliopisto (UEF) järjestivät kaksi tapahtumaa, joissa tutkijat jakoivat näkemyksiään datan dokumentointikäytännöistään sekä siitä, millaista tukea he tarvitsisivat. Voit lukea lisää tutkijoiden tunnistamista ajatuksista ja keskeisistä haasteista linkistä.

Vuonna 2023 jatkoimme yhteistyötä valtakunnallisesti ja CSC yhdisti voimansa Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston sekä Jyväskylän yliopiston kanssa. Ensin järjestimme toisen saman konseptin omaavan tapahtuman, jossa tutkijat saivat jakaa omia dokumentointikäytäntöjään ja kertoa tukitoiveistaan ja keskeisistä haasteistaan. Sen jälkeen keräsimme aineistonhallinnanasiantuntijat aivoriiheen etsimään konkreettisia tapoja tukea tutkijoita heidän tarpeissaan. Työpajasta ja sen tuloksista voi lukea lisää linkistäAivoriihi johti kahteen ideaan:

  • Vahvistaakseen vertaistukea ja tiedon jakamista tutkijoiden kesken CSC kehitti työpajakonseptin, jonka avulla organisaatioiden tai tutkimusyhteisöjen on helpompi järjestää tapahtumia, joissa tutkijat voivat vaihtaa ajatuksiaan dokumentointikäytännöistään. Tämä helpottaa tiedon jakamista ja vahvistaa vertaistukea. Konseptimalli on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi Zenodossa: Kuvailun käytännöt - työpajan järjestäjän ohje. Erityiskiitokset Itä-Suomen yliopiston aineistonhallinnan asiantuntijoille palautteesta opasta tehdessä. UEF on myös ensimmäinen, joka pilotoi tällaista tapahtumaa tutkijoille.
  • Aivoriihitapahtumasta nousi myös idea valtakunnallsesta työryhmästä, jonka tehtävänä on kehittää datan dokumentoinnin parhaiden käytäntöjen muistilista, jota sekä tutkijat että aineistonhallinta-asiantuntijat voisivat hyödyntää päivittäisessä työssään. Tämä työ on käynnissä ja avoin kaikille. Ryhmä toimii FinnARMA:n Datakoulutusryhmän alaisuudessa ja sitä johtaa Anna Salmi Jyväskylän yliopistosta. 

Tiivistelmä

Voimme olla onnellisia ja ylpeitä tavastamme tehdä valtakunnallista yhteistyötä Suomessa. Yhteistyön avulla voimme edistää asioita laajasti, avoimesti ja kaikkien hyväksi. Tämä työskentelytapa herättää kiinnostusta myös muissa maissa ja voi toimia hyvänä esimerkkinä muille.

 

Teksti: Päivi Rauste, Siiri Fuchs ja Pinja Immonen (CSC) 

Artikkelin pääkuva: Päivi Rauste (CSC)

Kuva posterista: CSC

Sinua saattaisi kiinnostaa myös