Ehdota Kansallisen avoimen tieteen palkinnon sekä Avoimuuden edistäjät -palkinnon saajia

11.8.2020
Kuvituskuva.

Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio jakaa 2020 syyspäivillä Kansallisen avoimen tieteen palkinnon. Samalla jaetaan myös vuotuinen Avoimuuden edistäjät -palkinto.

Kansallinen avoimen tieteen palkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai tutkimusryhmälle, joka on tutkimus- ja/tai opetustyössään tuonut positiivista julkisuutta avoimelle tieteelle tai muulla tavalla edistänyt suomalaista avoimen tieteen toimintakulttuuria tai jotakin avoimen tieteen osa-aluetta.

Avoimuuden edistäjät -palkinnolla nostetaan esiin tahoja, jotka työllään mahdollistavat avointen tieteellisten käytänteiden toteutumista Suomessa ja jotka omalla työllään ovat olleet esimerkkinä ja tukena muille.

Ehdota palkinnon saajia

Perustellut ehdotukset Kansallisen avoimen tieteen palkinnon ja/tai Avoimuuden edistäjät -palkinnon saajiksi pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen avointiede@tsv.fi 25.9.2020 kello 16 mennessä.

Sähköpostiviestin otsikko: Avoimen tieteen palkinto

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Ehdottajan nimi ja yhteystiedot
  • Ehdotettavan henkilön tai tutkimusryhmän ja sen vastuuhenkilön nimi sekä mahdollinen taustaorganisaatio, mikäli ehdotat Kansallisen avoimen tieteen palkinnon saajaa
  • Ehdotettavan tahon tiedot ja mahdollinen taustaorganisaatio, mikäli ehdotat  Avoimuuden edistäjät -palkinnon saajaa
  • Perustelut: Kerro lyhyesti, mitä ehdotettu palkinnon saaja on tehnyt ja miten tämä työ on edistänyt avointa tiedettä

Voit ilmoittaa samassa sähköpostissa ehdokkaan sekä Kansallisen avoimen tieteen palkinnon että Avoimuuden edistäjät -palkinnon saajaksi.

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Avoin tiede on kattotermi liikkeelle, joka pyrkii edistämään avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Avoin tiede demokratisoi tiedettä lisäämällä sen saatavuutta, löydettävyyttä ja vaikuttavuutta.

Palkinnot luovutetaan Avoimen tieteen syyspäivillä 7-8.12.2020. Palkitut valitsee avoimen tieteen kansallisen koordinaation ohjausryhmä. Koordinoinnista vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Ensimmäisen Kansallisen avoimen tieteen palkinnon sai 2019 Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti ja ensimmäisen Avoimuuden edistäjät -palkinnon Suomen ympäristökeskus (SYKE). Aiemmin vuosina 2015-2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen yhteydessä vuosittaisen palkinnon tutkimuksen avoimuutta edistävästä toiminnasta.