AVOTT-seurannan indikaattorit jalostuivat työpajassa 12.3.

13.3.2024
Kuvituskuva AVOTT-seurannasta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen seurannan vuoden 2024 toteutuksen kysymyksiä hiottiin verkkotyöpajassa 12.3. hieman alle kolmenkymmenen asiantuntijan voimin.

Alustuksen jälkeen tarkasteltiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa käytettäviä oppimisen yhteistyön sekä tutkimusaineistojen määrällisiä indikaattoreita. Käydyssä keskustelussa osallistujat olivat vahvasti sitä mieltä, että käynnistyvässä seurannassa näitä uusia indikaattoreita tarkasteltaisiin kyllä/ei-vaihtoehtojen avulla, ei määrään perustuvalla asteikolla.

Työpajaosuudessa osallistujat jakautuivat avoimuuden osa-alueiden, toimintakulttuurin, julkaisemisen, tutkimusaineistojen ja oppimisen, mukaisiin pienryhmiin tarkastelemaan seurannan kysymyksiä. Erityisesti pohdittiin uusia ja muuttuneita kysymyksiä, joihin saatiin hyödyllisiä täsmennyksiä ja täydennyksiä.

Työpajan tuloksia käytetään indikaattorien, erityisesti koetarkasteluiden tulosten, esittelyssä AVOTT-ohjausryhmälle 9.4. Ohjausryhmän kokouksen jälkeen sihteeristö päässee aloittamaan AVOTT-seurannan käynnistämisen. Tavoitteena on käynnistää seuranta 6.5. Tiedotamme aikataulusta tarkemmin ohjausryhmän kokouksen jälkeen.

Linkit työpajan aineistoihin

Kuva: Anne Haapanen, TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös