Avoimen oppimisen palvelukyselyn tulokset

1.3.2021
Hehkulamppu ja käsi.

Tammikuussa järjestetyn avoimen oppimisen palvelukyselyn tulokset ovat valmiina.

Tammikuussa 2021 Oppimisen avoimuus -asiantuntijaryhmän Avoimen oppimisen palvelut -työryhmä järjesti kaikille korkeakoulutoimijoille avoimen kyselyn niistä palveluista, käytännöistä ja ohjeista, joita opettajilla ja korkeakouluilla on käytössä avointen oppimateriaalien laatimiseen. Kuukauden aukiolon aikana vastauksia kertyi kaksikymmentä kappaletta. Tämä artikkeli summaa kyselyn tulokset lyhyesti.

Kysely rakentui neljään osaan: vastaajatietoihin, käytössä oleviin palveluihin eri osa-alueilla, käytössä oleviin käytäntöihin ja ohjeisiin eri osa-alueilla sekä vapaakenttiin, joissa oli mahdollisuus kertoa yleisistä tarpeista. Vastaajat jakautuivat tasaisesti yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja noin puolet olivat kokeneita avointen oppimateriaalien tekijöitä ja käyttäjiä.

Käytössä olevat palvelut olivat hyvin moninaiset. Merkittävin huomio lieneekin se yleisesti tunnistettu tosiasia, että opetuksen toteuttaminen vaatii nykyään laajan ohjelmavalikoiman hallitsemista. Oppimateriaalien tekemisessä käytetyt työkalut tuntuivat jakautuvan oppimateriaalin tyypin mukaan – yhdistävänä tekijänä oli MS Office tai LibreOffice -työkalut, joita suurin osa hyödynsi usein muiden rinnalla.

Ohjeet ja käytännöt keräsivät vähemmän vastauksia. Yhteinen linja löytyi pääasiassa lisensoinnissa, jossa hyödynnettiin erityisesti Creative Commons -lisenssejä mutta myös muita avoimia lisenssejä. Merkittävin huomio lienee valtakunnallisten ja korkeakoulukohtaisten ohjeistusten ja käytäntöjen puuttuminen vastauksista. Niiden työstämisessä ja jalkauttamisessa onkin vielä työtä!

Kyselyn tarkoituksena oli kartuttaa Avoimen oppimisen palvelut -työryhmän taustaymmärrystä. Tuloksia hyödynnetään työryhmän työssä tehtäessä Oppimateriaalien avoin saatavuus -osalinjauksen mukaista suositusta käytännöistä ja työkaluista, joilla varmistetaan avoimien oppimateriaalien löydettävyys, yhteentoimivuus, uudelleenkäytettävyys ja jatkokehitettävyys. Tavoitteena on saada suosituksen ensimmäinen luonnos kommentoinnille vuonna 2022. Työryhmän työ on avointa. Matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua työryhmän työhön on osallistua 14.4. Avoimeen opetukseen ja oppimiseen- webinaariin, jossa esitellään myös asiantuntijaryhmän tulevia suosituksia.

Teksti: Anna Lindfors
Kuva: alkuperäinen kuva 
Júnior FerreiraUnsplash. Kuva käännetty pystykuvasta vaakakuvaksi.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös