Policyerna för öppen vetenskap och forskning uppdateras

26.2.2024
En bild av publiken vid ett evenemang för öppen vetenskap. I förgrunden två personer vända mot scenen med ryggen mot kameran.

Uppdateringen av de nationella policyerna kommer att inledas. Först ut är Deklarationen för öppen vetenskap och forskning.

Policyerna för öppen vetenskap och forskning är i kraft till 2025 – det är alltså dags att uppdatera helheten inför en ny femårsperiod.

Arbetet delas upp

Eftersom de olika delarna av policyhelheten har tagits fram i etapper innebär det att vissa delar är i större behov av uppdatering än andra. Därför uppdateras delpolicyerna vid olika tidpunkter och på olika sätt. De delpolicyer som publiceras först i år eller senare är så nya att de ännu inte är i behov av uppdatering, som till exempel Delpolicyn för öppen tillgång till lärdomsprov.

För äldre delpolicyer kommer 2021 att fungera som en vattendelare. Delpolicyer som publicerats efter detta kommer att uppdateras med lätt hand, till exempel genom att se över årtalen och göra rättelser för att harmoniera helheten. Detta gäller till exempel Delpolicyn för öppen tillgång till forskningsmetoder som publicerades förra året. Eftersom ändringarna är små kommer dessa delar av policypaketet inte att öppnas för utlåtanden.

Hållpunkter för uppdateringsprocessen

De delar av policyhelheten som skapades före 2022 kommer alltså att kräva en mer detaljerad uppdatering. Dessa är Deklarationen för öppen vetenskap och forskning, Delpolicyn för öppen tillgång till journal- och konferensartiklar, Delpolicyn för öppen tillgång till forskningsdata och Delpolicyn för öppen tillgång till lärresurser.

Processen för att uppdatera Deklarationen och de tre delpolicyerna finslipas under våren, men hur som helst ingår en workshop för att identifiera uppdateringsbehovet för varje dokument. Processen inbegriper också offentliga konsultationer för att säkerställa att de ändringar som workshopparna föreslår återspeglar forskningssamfundets röst.

Utifrån workshopparna och konsultationerna kommer expertgrupperna för öppen vetenskap och forskning tillsammans med sekretariatet att utarbeta förslag till uppdaterade versioner av deklarationen och delpolicyerna. De slutliga, uppdaterade dokumenten kommer att godkännas av styrgruppen för öppen vetenskap och forskning.

Hur ser tidtabellen ut?

En första testworkshop om uppdatering av deklarationen ordnades redan under vinterdagarna 2023. Eftersom workshopen var ett på plats-evenemang kommer också en distansworkshop att hållas den 15 april. Den uppdaterade deklarationen kommer att öppnas för utlåtanden under hösten 2024.

Uppdateringen av delpolicyn för forskningsdata kommer att behandlas vid en workshop under sommardagarna 2024, och uppdateringen av delpolicyn för lärresurser vid en workshop under sommaren eller i början av hösten. Båda delpolicyerna öppnas för utlåtanden i början av 2025. En workshop om uppdateringen av delpolicyn för journal- och konferensartiklar kommer att hållas under hösten 2024, och en konsultation i slutet av våren 2025.

Den lättare uppdateringen av de nyare delarna av policypaketet kommer att inledas stegvis under hösten 2024 och våren 2025. Den slutliga uppdateringen sker mellan 2025 och 2026, och då uppdateras även uppföljningsmodellen för öppen vetenskap och forskning.

Hur håller man sig ajour?

Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om policyuppdatering och andra nyheter från samordningen är att följa med avointiede.fi. De texter som publiceras på webbplatsen sammanställs till ett finskspråkigt nyhetsbrev om öppen vetenskap, som du kan prenumerera på via länken nedan.

Bild: Anne Haapanen, VSD

Du kan också vara intresserad av