Forskning för alla – berätta om dina erfarenheter av medborgarforskning

23.3.2021
Hand som håller mobiltelefon, på skärmen syns en bild på skogen i bakgrunden

Expertgruppen för öppen verksamhetskultur samlar information för en nationell policy. 

Är du intresserad av medborgarforskning? Har du varit med i projekt inom medborgarforskning, som forskare eller i någon annan egenskap? Stöder er organisation medborgarforskning? Planerar du ett projekt inom medborgarforskning eller skulle du vilja vara med och samla in data?

Vad är medborgarforskning? Wikipedia svarar så här:

Medborgarforskning är forskning som genomförs med ett aktivt deltagande av allmänheten, det vill säga andra än professionella forskare och forskarstuderande. Deltagarna kan samla in material, agera som assistenter, samarbetspartners, projektledare eller initiativtagare. Medborgarforskning är alltså ett flexibelt och dynamiskt koncept, som används såväl av traditionella forskare som av politiska rörelser för att skapa nya kunskapsunderlag.  Medborgarforskning ger forskare hjälp och kan samtidigt ge medborgare ökad insyn och insikt i hur forskning går till. Medborgarforskning syftar i regel på samarbeten mellan stora grupper människor och eller mellan allmänhet och akademiska forskare, men har inte givits en strikt definition.

I enkäten samlar expertgruppen för öppen forskningskultur kunskap om nuläget inom medborgarforskningen i Finland. Resultaten från enkäten används för att göra upp en nationell policy för öppen forskningskultur. Policyn sammanställs under år 2021. Mer information hittar du på avointiede.fi/sv. 

Genom att svara på den här enkäten bidrar du med värdefull kunskap om hur vi kan främja samarbetet mellan vetenskapssamfundet och samhället. Frågeformuläret är tillgängligt till 19.4.2021. Delta i enkäten här.

Läs mer

Du kan också vara intresserad av