Nationella pris för öppen vetenskap till råttforskning och flyttfågelapp

8.11.2023
Från vänster Tuomas Aivelo, Otso Ovaskainen, Ossi Nokelainen och Jamal Tahir.

Tuomas Aivelo och projektet Flyttfåglarnas vår (Muuttolintujen kevät) fick pris på vinterdagarna i öppen vetenskap 2023.

Det nationella priset i öppen vetenskap 2023 tilldelades Tuomas Aivelo, forskare vid Helsingfors universitet. Det nationella priset i öppen vetenskap delas ut årligen till en person eller forskargrupp vars forskning och/eller undervisning har gett positiv publicitet åt öppen vetenskap eller på annat sätt har främjat öppen forskningskultur i Finland eller ett specifikt område inom öppen vetenskap. 

I Helsingfors leder Aivelo ett tvärvetenskapligt stadsråtteprojekt som använder medborgarforskningsmetoder. Han medverkar också i Uleåborgs universitets forskningsprojekt CitiRats, som finansieras av Finlands Akademi (2020–2024). Prisjuryn betonade att projekten har gjort det möjligt för många skol- och gymnasieelever att delta i och lära sig om naturvetenskaplig forskning.

Eftersom informationens roll i samhället blir allt viktigare är det avgörande för demokratins funktion att alla samhällsmedborgare har möjlighet att producera, bedöma och använda information om sin närmiljö. Vår råttforskning fokuserar på dessa ofta förbisedda grupper, som barn och ungdomar samt råttor, berättar Aivelo.

Priset Öppenhetens förkämpe tilldelades appen och forskningsprojektet Flyttfåglarnas vår, som utvecklats gemensamt av Jyväskylä universitet, Yle och CSC. Priset delas ut årligen till aktörer vars arbete möjliggör öppen vetenskaplig praxis i Finland och som har föregått med gott exempel och genom sitt arbete stött andra. 

Appen Flyttfåglarnas vår kombinerar artificiell intelligens och medborgarforskning. Under våren 2023 fick mobilapplikationen, som identifierar fågelobservationer, in mer än en miljon observationer från användare i hela Finland. En smarttelefon innehåller lämpliga sensorer för insamling av undersökningsdata med en app. Användning av artificiell intelligens för att identifiera observationer säkerställer kvaliteten på observationerna, oavsett användarens kunskap om fåglar. Appen främjer medborgarforskning på ett ansvarsfullt sätt, eftersom den utvecklats med användarvänlighet och dataskydd i förgrunden. 

Priserna delades ut den 8 november 2023 vid Vinterdagarna i öppen vetenskap och forskning på Östra Finlands universitets campus i Kuopio. Styrgruppen för öppen vetenskap och forskning väljer pristagarna efter en öppen kandidatnominering. Priserna koordineras av Vetenskapliga samfundens delegation med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. 

Bild: VSD

Du kan också vara intresserad av