Kommentera VSD:s förslag till finansiering av öppna inhemska vetenskapstidskrifter

29.8.2023
Förslag till finansiering av öppna inhemska vetenskapliga tidskrifter

En arbetsgrupp tillsatt av Vetenskapliga samfundens delegation har tagit fram ett förslag på hur de inhemska vetenskapliga tidskrifternas finansiering ska tryggas. Förslaget är öppet för kommentarer till och med den 29.9.2023.

Enligt förslaget baseras finansieringen av inhemska vetenskapliga tidskrifter dels på befintliga statsstöd för vetenskaplig publicering, dels på bidrag för öppen tillgång som betalas av forskningsorganisationerna. De föreslagna bidragen grundar sig på antalet öppet tillgängliga artiklar som publiceras i inhemska vetenskapliga tidskrifter, och bidragen administreras parallellt med statsstöden.

Alla kollegialt granskade inhemska, icke-vinstdrivande vetenskapliga tidskrifter som följer nationella och internationella riktlinjer för öppen tillgång är berättigade till de föreslagna bidragen. Detta gäller också tidskrifter som inte får statsstöd.

Förslaget för finansiering av öppet tillgängliga inhemska vetenskapliga tidskrifter är öppet för kommentarer till och med 29.9.2023. Kommentarformuläret är öppet för alla, men kommentarer från forskningsorganisationer är särskilt välkomna. Efter kommentarperioden kommer arbetsgruppen att vid behov uppdatera sitt förslag och börja förhandla med intressenterna om dess genomförande.

Mera information:

Emilia Palonen, vice ordförande för VSD:s styrelse, emilia.palonen(at)helsinki.fi, (029) 412 3571.
Ilmari Jauhiainen, sakkunnig, VSD, ilmari.jauhiainen(at)tsv.fi, (09) 228 69 277.
Sami Syrjämäki, publikationschef, VSD, sami.syrjamaki(at)tsv.fi, (09) 228 69 229.

Läs mera

Du kan också vara intresserad av