Diskussionen om den svenskspråkiga terminologin och öppen vetenskap fortsätter

27.11.2019
Megafoni, josta tulee teksti Öppen vetenskap på svenska.

Termarbetet kring de svenskspråkiga begreppen som används då vi talar om det breda ämnet “öppen vetenskap” fick sitt startskott på en lyckad workshop som tog plats under höstdagarna i öppen vetenskap 2019 i Helsingfors.

Till workshopen Avoin tiede på svenska (Öppen vetenskap på svenska) samlades experter från finska universitet, bibliotek, vetenskapliga samfund och t.ex. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Terminologin i öppen vetenskap utvecklas snabbt och det är viktigt att termerna finns till hands på båda inhemska språken. Drygt 300 finska termer har klassificerats under “öppen vetenskap” i Vetenskapstermbankens termdatabas. Under workshopen började gruppen sitt arbete med att ge svenskspråkiga översättningar till över ett dussin termer.

Vill du vara med i termarbetet? Vi fortsätter diskussionen den 14 januari 2020 kl. 13–14. Kontakta oss i förhand så skickar vi länken till distansmötet: nina.jarvio (a) tsv.fi

Arbetet koordineras av Samordningen för öppen vetenskap.

Läs mera:


Publicerad 27.11.2019

Sinua saattaisi kiinnostaa myös